Voor oefentherapeuten

Anders Kijken naar Sensorische Informatieverwerking bij kinderen

Werk jij met kinderen en krijg je ook steeds vaker vragen over de prikkelverwerking van kinderen en/of deze gerelateerd zijn aan problemen in het functioneren in het dagelijks leven? In deze 10-daagse cursus leer je hoe je de kennis die er bestaat over het brein, de zintuigen en prikkelverwerking kunt verwerken in je klinisch redeneren en kun je een behandel- of ondersteuningsplan ontwerpen. 
Met behulp van het methodisch handelingsplan analyseer je de invloed van de zintuigen op de hulpvraag, interpreteer en betrek je de resultaten uit onderzoek in de ondersteuning en behandeling van het kind. Je werkt in dit proces intensief samen met ouder(s) en andere betrokkenen in het kindsysteem.

(E)MB hoe zie jij het?

Werk je met kinderen, jongeren en/of volwassenen met een verstandelijke beperking en uitdagingen op het gebied van prikkelverwerking?  Dan is deze cursus een goede keuze.  Kenmerkend bij deze doelgroep is de complexe problematiek waarbij sensorische, motorische, medische en gedragsmatige problemen met elkaar verweven zijn. Je kunt na deze cursus op basis van het methodisch handelingsplan, onderbouwd beoordelen en beredeneren of en hoe zorgvragen van de client  gerelateerd zijn aan prikkelverwerking. Op basis van klinisch redeneren worden de kwetsbaarheden en de kansen vanuit de prikkelverwerking geïntegreerd in  passende interventie waarbij het ondersteunen en begeleiden van client ouder(s), groepsleiding een essentiële rol speelt.

SI bij dementie of NAH met restschade

Bij mensen met dementie verloopt de zintuiglijke informatieverwerking, door een veranderde (ver)werking binnen het brein, niet altijd zo vanzelfsprekend of anders dan gewoon. In deze module leert u te beoordelen waar kansen liggen in het aanbieden van dagelijkse activiteiten aangepast aan de unieke persoonlijkheid en voorkeuren van de persoon. Deze module is bestemd voor paramedici die werkzaam zijn in de dementiezorg en/ of zorg voor NAH met restschade.

Thematische expertmodule

Deze nieuwe expertmodule bestaat uit 4 verschillende thema dagen gebaseerd op specifieke problemen die we in de praktijk tegen komen, met veel ruimte voor (eigen) casuïstiek en alles direct in de praktijk toepasbaar. Deze dagen zijn los van elkaar te volgen voor cursisten die bij ons een basismodule hebben gevolgd.

Zelfverwonding; dinsdag 8 oktober 2024

Casuïstiekdag; vrijdag 11 oktober/dinsdag 15 oktober 2024

Beweging als middel; zaterdag 25 januari 2025

Van beperkt naar anders waarnemen; woensdag 5 februari 2025

 

Verfris je kijk: 4 daagse ”opfris” module sensorische informatieverwerking

Zoek je een intensieve maar praktische module op maat, en heb je al heel wat SI-kennis in uw rugzak? Kies dan voor deze cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die al eerder een SI-module hebben gevolgd. Na jaren werkervaring is er behoefte aan een update van kennis en het delen van veranderende visies op interventie en behandelstrategieën. Uiteraard is daarbij het evidence aangestuurd werken in combinatie met best practice het uitgangspunt. Voor deze collega’s hebben we nu een 4 daagse module ontwikkeld.

Module sensorische informatieverwerking en autisme spectrum stoornissen

In de DSM5 worden de sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) beschreven. We kennen allemaal wel voorbeelden van kinderen met ASS  die zintuiglijke prikkels veel heftiger ervaren dan leeftijdsgenootjes of van kinderen die buitengewoon geboeid zijn door bepaalde zintuiglijke prikkels en zich er wellicht in verliezen. Kinderen en volwassenen met ASS verwerken sensorische prikkels en informatie op een unieke manier. Hierdoor kunnen misverstanden in de communicatie met de buitenwereld door ontstaan en wordt het gedrag niet altijd passend uitgelegd. In deze module wordt de verbinding gemaakt van theoretische denkconcepten naar praktische toepassingen. De sensorische kansen en kwetsbaarheden worden in kaart gebracht en passende interventie strategieën worden m.b.v. een methodisch handelingsplan individu specifiek uitgewerkt. Deze module is bestemd voor ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten die al een opleiding SI bij AKK hebben gevolgd. In de module wordt verwacht dat deelnemers gebruik kunnen maken van eigen casuïstiek. Deze 4 daagse verdiepingsmodule is voor therapeuten die minimaal een 10 daagse cursus van AKK hebben gevolgd.

Neuropsychologische theorie en de dagelijkse praktijk: breinbrekers

Een module waarin de werking van het brein op diepgaande, maar begrijpelijke manier ontrafeld wordt. Interesse in hoe het brein bij cliënten met Autisme Spectrum Stoornissen werkt? Wat de functie van spiegelneuronen zijn? Wat praxis nu precies is? En hoe zit het met taal en executieve functies? De deelnemer kan, op basis van neuropsychologische kennis die aangereikt wordt in deze cursus, de keuze voor interventiestrategieën bij cliënten met AD(H)D, ASS, taalontwikkelingsstoornissen (en dyslexie) meer gefundeerd onderbouwen.