Voor onderwijsprofessionals

Prikkelvierdaagse: Anders Kijken naar sensorische informatieverwerking in de groep

Iedere begeleider of leerkracht is opgeleid in het kijken naar gedrag in de klas of groep. Soms kan de oorzaak van opvallend of storend gedrag (ook) liggen in de manier waarop het kind de prikkels verwerkt. In de groep zien leerkrachten en groepsleiding het gedrag van deze kinderen in allerlei varianten voorbijkomen. Het unieke profiel maakt ieder kind bijzonder. Aan de ene kant biedt het hen kansen, maar het kan kinderen ook kwetsbaar maken in het maken van contact, spelen, leren en het zich veilig voelen. U leert anders kijken naar het kind, naar uzelf, naar uw materialen en middelen én anders kijken naar uw groep. Dit kan de hele groep weer nieuwe kansen bieden. Deze cursus is opgezet voor professionals die werken in het onderwijs en in de zorg: leerkrachten, groepsbegeleiders, onderwijsassistentes, psychologen, etc.
De 4-daagse module is ontwikkeld voor leerkrachten, groepsleiding en andere betrokkenen en gericht op sensorische informatieverwerking in de klas of groep. Het is een samenwerking van Anders Kijken naar Kinderen en Prikkels In De Groep.

Masterclass - Prikkels in de groep!

Op nadrukkelijk verzoek van de cursisten die de Prikkelvierdaagse hebben gevolgd, is er een verdiepingscursus van twee dagen opgezet. 
We noemen deze de 'Masterclass - Prikkels in de groep!' en deze is bedoeld voor leerkrachten en begeleiders die in het verleden de Prikkelvierdaagse of een andere prikkelverwerkingscursus hebben gevolgd, of al over een brede voorkennis beschikken.  
In deze masterclass gaan we ons verdiepen. Nieuwe ontwikkelingen, onderzoeken en inzichten worden besproken: hoe deze in te zetten in je groep of klas? Wat voegen hulpmiddelen toe? Of muziek in de groep? Welke prikkels kalmeren of activeren het kind juist? 
Ook introduceren we een vragenlijst die je op school kunt gebruiken om meer zicht te krijgen op het sensorisch profiel van het kind.