Opleidingen en studiedagen

Masterclass - Prikkels in de groep!

Op nadrukkelijk verzoek van de cursisten die de Prikkelvierdaagse hebben gevolgd, is er een verdiepingscursus van twee dagen opgezet. 
We noemen deze de 'Masterclass - Prikkels in de groep!' en deze is bedoeld voor leerkrachten en begeleiders die in het verleden de Prikkelvierdaagse of een andere prikkelverwerkingscursus hebben gevolgd, of al over een brede voorkennis beschikken.  
In deze masterclass gaan we ons verdiepen. Nieuwe ontwikkelingen, onderzoeken en inzichten worden besproken: hoe deze in te zetten in je groep of klas? Wat voegen hulpmiddelen toe? Of muziek in de groep? Welke prikkels kalmeren of activeren het kind juist? 
Ook introduceren we een vragenlijst die je op school kunt gebruiken om meer zicht te krijgen op het sensorisch profiel van het kind.

Natuurlijk gaan we ook je bestaande kennis over prikkelverwerking opfrissen. 
Hoe heb je eerdere kennis over prikkelverwerking in je groepsactiviteiten kunnen verwerken? 
Wat heeft de kennis over prikkelverwerking jou en de kinderen in je groep gebracht?  
Heb je je groep sensorisch waardevol kunnen maken? 
Kun je invloed uitoefenen op de alertheid van de kinderen? 
 
Nieuwe kennis... check!
Praktische tips... check! 
Sparren met collega's... check! 
De mogelijkheid tot het inbrengen van eigen casuïstiek... check!
It's all in the 'Masterclass - Prikkels in de groep!'

Onderzoeksleerlijn
 • (Her)kent en benoemt sensorische modulatie problemen.
 • Kent het zintuiglijk profiel van de leerling en kan zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden in kaart brengen.
 • Kent zijn eigen zintuiglijk profiel en kan dat relateren aan de eigen aanpak.
 • Herkent zintuiglijke problemen van kinderen individueel en kan deze relateren aan het functioneren van de groep.

Kennisleerlijn
 • Weet hoe de zintuigen informatie verwerken en welke structuren in de hersenen een rol spelen in de sensorische informatieverwerking.
 • Beschrijft het proces van zintuiglijke informatieverwerking.
 • Onderbouwt op basis van theorie zijn handelingsstrategieën.

Behandel en interventieleerlijn
 • Creëert een sensorische waardevolle omgeving in de groep.
 • Past materialen en middelen aan aan het kind met een zorgbehoefte binnen de groep.
 • Zet weloverwogen sensorische informatie in om kinderen te activeren of tot rust te brengen.
 • Organiseert de ruimte en het programma voor de groep rekening houdend met de (zorg- of onderwijs) behoefte van leerlingen.

Communicatieleerlijn
 • Legt aan ouders en collega’s de relatie tussen sensorische informatieverwerkingsproblemen en gedrag in de groep uit.
 • Benoemt welke aspecten bijdragen aan het vormen van een sensorisch waardevolle omgeving.
 • Past zijn eigen communicatie stijl aan aan de sensorische behoefte van het kind.

Prijs

€ 275,-

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Prijs exclusief

Exclusief het boek Prikkels in de groep.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden, desgewenst kan deze module ook in de vorm van 1 studiedag of op maat op locatie worden gegeven.

Datum

2 maart en 20 april 2024

Lestijd(en)

9.00-16.00 uur

Deelnemers

Minimaal 10, maximaal 24

Docenten

Robert de Hoog
Sandra Stultiens

Doelgroep(en)

Professionals die de Prikkelvierdaagse al gevolgd hebben en werken in onderwijs en zorg: leerkrachten, begeleiders, groepsbegeleiders, onderwijsassistentes, etc.

Voorkennis

Verplichte literatuur: boek Prikkels in de groep! (niet inbegrepen)