Opleidingen en studiedagen

Verfris je kijk: 4 daagse ”opfris” module sensorische informatieverwerking

Zoek je een intensieve maar praktische module op maat, en heb je al heel wat SI-kennis in uw rugzak? Kies dan voor deze cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die al eerder een SI-module hebben gevolgd. Na jaren werkervaring is er behoefte aan een update van kennis en het delen van veranderende visies op interventie en behandelstrategieën. Uiteraard is daarbij het evidence aangestuurd werken in combinatie met best practice het uitgangspunt. Voor deze collega’s hebben we nu een 4 daagse module ontwikkeld.

Wij kiezen voor kleine groepen deelnemers om zo aandacht te kunnen blijven hebben voor individuele ontwikkelingen. Er is tijd en aandacht voor de inbreng van individuele vragen ten aanzien van onderzoek en casuïstiek. We hanteren binnen deze module een methodisch handelingsplan om het proces van klinisch redeneren te ondersteunen. We doen er alles aan om de groepen multidisciplinair samen te stellen zodat onderlinge expertise kan worden aangevuld en uitgewisseld.
Iedere deelnemer brengt voor de start van deze module minimaal 4 vragen in die hij/zij graag beantwoord wil zien in deze module. Deze zullen waar mogelijk worden verwerkt in de bestaande lessen of de vrije ruimte binnen de module.

Doelen van de module
De deelnemer;

 • Kent de neuropsychologische processen, nieuwe inzichten op basis van onderzoek, die relevant zijn voor de sensorische informatieverwerking in het brein en kan deze kennis in het proces van klinisch redeneren inzetten om behandelstrategieën te onderbouwen.
 • Maakt een gemotiveerde keuze uit onderzoeksinstrumenten er zijn en kent de mogelijkheden en beperkingen.
 • Maakt een sensorisch kansen en kwetsbaarheden profiel op basis van de vernieuwde Sensory Profile en kent de verbijzondering voor kinderen met ASS en kinderen met een verstandelijke beperking.
 • Hanteert het methodisch handelingsplan in het interventieproces.
 • Kent het A-SECRET model en kan dit gebruiken in het dagelijks (be)handelen en begeleiden.
 • Typeert een sensorisch waardevolle omgeving.
 • Beschrijft de karakteristieken van de Goal Attaiment Scale en beredeneert de mogelijkheden in het behandeltraject.
 • Kent interview technieken en past deze toe in de onderzoeksfase (2-typical day interview, het Sensory History en Parent-Centered interview ) De therapeut kan deze afnemen en relateren aan de zorgvraag.
 • Kent de Borstel en gewrichtsdruk techniek. Maakt op basis van evidence en best practice samen met de ouders een overwogen keuze voor de inzet van deze techniek in het behandelproces.
 • Past het zintuiglijk activiteiten programma (ZAP) in samenspraak met ouders zo toe dat participatie in diverse activiteiten van het dagelijks leven wordt ondersteund.
 • Kent het matrix model en kan dit toepassen in de praktijk.
 • Maakt de gekozen behandelstrategieën op basis van klinisch redeneren voor anderen transparant.
 • Integreert de sensorische informatieverwerking in discipline gerichte zorgvragen.

Onderzoeksleerlijn
 • Weet welke onderzoeksinstrumenten er zijn en kent de mogelijkheden en beperkingen.
 • Maakt op basis van de vernieuwde Sensory Profile kansen en kwetsbaarheden profielen, kent de verbijzondering voor kinderen met ASS en kinderen met een verstandelijke beperking.
 • Motiveert welke onderzoeksinstrumenten wanneer en waarom worden gekozen.
 • Maakt een onderbouwde keuze uit interviewtechnieken in het analyse proces (2-typical day interview, het Sensory History en Parent-Centered Interview). De therapeut kent de waarde van deze technieken en kan de uitslagen relateren aan de zorgvraag.
 • Formuleert hypothesen op basis van observaties en onderzoek.

Kennisleerlijn
 • Beschrijft de neuropsychologische processen die relevant zijn voor de sensorische informatieverwerking en past deze toe in het onderbouwen van interventiestrategieën.
 • Onderkent de veranderingen in SI behandelvisies en kan deze relateren aan wetenschappelijk onderzoek en best practice.
 • Motiveert op basis van wetenschappelijk onderzoek de veranderde inzichten in de behandeling van Sensorische Informatieverwerkingsproblemen.
 • Beschrijft de zintuigen en de prikkelverwerking vanuit de zintuigen in relatie tot de normale of verander(en)de ontwikkeling en relateert deze aan de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Behandel en interventieleerlijn
 • Motiveert en onderbouwt het therapeutisch handelen met behulp van klinisch redeneren en het methodisch handelingsplan.
 • Creëert functionele en participatiegerichte behandeldoelstellingen.
 • Hanteert het A-SECRET model in het (be)handelen en begeleiden.
 • Ontwerpt in samenspraak met ouders en/of leerkrachten een sensorisch waardevolle omgeving in de thuis- of schoolsituatie.
 • Past op basis van de zorgvraag een Goal Attainment Scaling toe.
 • Beschrijft de mogelijkheden en beperkingen van de Borstel en Gewrichtsdruk techniek, beredeneert de toepasbaarheid van deze  techniek op basis van evidence en best practice. Kiest in samenspraak met ouders voor het (wel of juist niet!) inzetten van deze techniek in het behandelproces.
 • Past het Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP) zo toe dat participatie in diverse activiteiten van het dagelijks leven wordt voorbereid of ondersteund.
 • Past het matrix model toe in het dagelijks leven van het kind; kan het matrix model relateren aan het ZAP.
 • Maakt het eigen behandelproces inzichtelijk en kan de gekozen behandelstrategieën op basis van klinisch redeneren voor anderen transparant maken.
 • Integreert de sensorische informatieverwerking in discipline gerichte zorgvragen.

Communicatieleerlijn
 • Werkt samen met ouders en kan de sensorische informatieverwerking voor hen toegankelijk maken.
 • Onderbouwt op basis van evidence of best-practice de gekozen begeleidingsstrategie.

Prijs

€ 750,00

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Prijs exclusief

Exclusief Sensory Profile.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

2024/2025

12 november, 4 december, 15 januari en 29 januari 2025

Lestijd(en)

9.00-16.00 uur

Deelnemers

Minimaal 10, maximaal 24

Docenten

Miriam Hufen
Edwin Harms

Accreditatie

Ergotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten (cursus ID 524156) 24 punten
(Kinder)fysiotherapeuten: register algemeen vakinhoudelijk en register kinderfysiotherapie wordt aangevraagd

Doelgroep(en)

Ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en logopedisten die al wat langer geleden en aantoonbaar een minimaal 6 daagse module Sensorische Informatieverwerking (destijds wellicht sensorische integratie) hebben gevolgd. Deelnemers kennen de Sensory Profile (SP), kunnen deze scoren en interpreteren. Deelnemers die kiezen voor deze module werken aan persoonlijke dossiervorming door het uitwerken van casuïstiek ondersteund met audio-visueel materiaal, lesvoorbereidingen aan de hand van studievragen, het presenteren van casuïstiek en het uitwerken van opdrachten. We sluiten met behulp van deze dossiervorming aan op een gevorderden niveau waarbij we zoveel mogelijk ruimte willen creëren voor individuele vragen en ontwikkelingen. Twijfel je of deze module aansluit? Bel dan naar ons, of stuur een email zodat we contact met je kunnen opnemen en kunnen afstemmen op je vragen.