Opleidingen en studiedagen

2-daagse introductie module Sensorische Informatieverwerking België

Sensorische Informatieverwerking (SI) is het kunnen opnemen, selecteren, waarnemen begrijpen en beleven van informatie die via de zintuigen wordt waargenomen en in het brein wordt verwerkt. De zintuigen liggen aan de basis van een zich ontwikkelend brein. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. SI speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
In deze introductie module leert u de basistheorie van SI. Met behulp van kennis en inzichten uit de Sensorisch Informatieverwerking start u met het in kaart brengen van sensorische kansen en kwetsbaarheden gerelateerd aan  ergo- of kinderfysio (kinesit)therapeutische zorgvragen. 

Uitgangspunten in deze module zijn de neuro-pschychologische verklaringsmodellen, samenwerking met ouders en andere betrokkenen en functionele behandeldoelen op participatieniveau. Sensorische Informatieverwerking (SI) is het volledige proces van het registreren van de sensorische prikkel tot aan de respons op de prikkel (zichtbaar in bewegen, handelen en gedrag) en natuurlijk het beleven van de binnenkomende zintuiglijke informatie! Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuigen informatie kunnen opnemen en dat deze prikkels door het zenuwstelsel worden verwerkt. De zintuigen staan aan de basis voor een zich ontwikkelend brein. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt, kunnen uiteenlopende en vaak verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk: kinderen nemen prikkels nauwelijks waar en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren.

Omdat er vaak geen duidelijke fysieke oorzaken zijn, worden problemen in de Sensorische Informatieverwerking niet altijd onderkend of herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren. Het belang van het kijken naar Sensorische informatieverwerking in de normale en veranderende ontwikkeling van kinderen is inmiddels door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Recent onderzoek laat zien dat SI problemen (te sterk, te weinig, zoekend of vermijdend of extreem reageren) geregeld voorkomen zowel bij kinderen met- als kinderen zonder stoornissen of beperkingen. In de DSM 5 worden de prikkelverwerkingsproblemen bij mensen met Autisme Spectrum Stoornissen expliciet benoemd.

Evidence aangestuurd (be)handelen
U kunt bij Anders Kijken naar Kinderen verwachten dat er een stevig wetenschappelijk fundament ligt onder de gegeven lessen. We hechten er waarde aan beschikbaar wetenschappelijk onderzoek te integreren in onze modules. We hebben een uitgebreid netwerk aan contacten met wetenschappers, onderzoekers en professionals in- en buiten Europa. Hierdoor kunnen we snel inspelen op nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in het werkveld en de vertaalslag maken naar het interventieproces.

Het begeleiden en het behandelen van kinderen (samen met ouders) en volwassenen vraagt om best practice. We werken met ervaren praktijkdocenten die de vertaalslag kunnen maken vanuit de theorie naar de praktijk. We werken in deze module met een methodisch handelingsplan waardoor klinisch redeneren wordt gestimuleerd en elke stap uit het handelingsplan zo gemotiveerd en onderbouwd mogelijk kan worden gemaakt. In deze module staan de samenwerking met ouders, het kind, betrokkenen, het werken vanuit en met functionele zorgvragen, het werken aan doelen op participatieniveau en het transparant kunnen maken van het eigen handelen centraal. Er ligt naast het individu-specifieke behandel- en begeleidingstraject een accent op de kind-systeemgerichte begeleiding. Deze module is meteen toepasbaar in de praktijk en leidt tot functionele behandeltrajecten.

Doelen
Na afloop van deze introductiemodule:

  • Kunt u het proces van zintuiglijke informatieverwerking beschrijven op basis van evidentie en best practices.
  • Past u het kwadranten model van W.Dunn toe en brengt de kansen en kwetsbaarheden van mensen met sensorische informatieverwerkingsproblemen (hypo- en hyperresponsiviteit) in kaart.
  • Kijkt u op een methodisch wijze naar prikkelverwerkingsproblemen en relateert deze aan het functioneren in de dagelijkse praktijk.

Prijs

€ 240,00

Prijs inclusief

Inclusief lesmateriaal

Locatie

Olenseweg 375
2260 Westerlo
België
(In de directe omgeving zijn eventueel diverse overnachtingsmogelijkheden)

Datum

13 en 14 januari 2023

Lestijd(en)

9.00-16.00 uur

Deelnemers

Minimaal 10, maximaal 18

Docenten

Miriam Hufen
Robert de Hoog
Inge Adriaaensens

Accreditatie

Voor deze module is geen accreditatie aangevraagd omdat dit in België niet nodig is. Deelnemers ontvangen na aanwezigheid op beide studiedagen een certificaat van deelname.

Doelgroep(en)

Ergotherapeuten