Opleidingen en studiedagen

Neuropsychologische theorie en de dagelijkse praktijk: breinbrekers

Een module waarin de werking van het brein op diepgaande, maar begrijpelijke manier ontrafeld wordt. Interesse in hoe het brein bij cliënten met Autisme Spectrum Stoornissen werkt? Wat de functie van spiegelneuronen zijn? Wat praxis nu precies is? En hoe zit het met taal en executieve functies? De deelnemer kan, op basis van neuropsychologische kennis die aangereikt wordt in deze cursus, de keuze voor interventiestrategieën bij cliënten met AD(H)D, ASS, taalontwikkelingsstoornissen (en dyslexie) meer gefundeerd onderbouwen.

Deze neuropsychologische module ‘breinbrekers’ is ontstaan vanuit de vraag naar een praktische module over het brein. John Bos (neuropsycholoog) heeft deze module voor en samen met Anders Kijken naar Kinderen ontwikkeld. In deze module ontmoeten neuropsychologie en wetenschap elkaar en wordt de vertaalslag gemaakt naar de participatie in het dagelijks leven over het bewegend functioneren. De accenten in deze module kunnen verschuiven omdat John Bos uit de literatuur de nieuwste inzichten verwerkt. De deelnemer krijgt inzicht in de neurowetenschappelijke denkmodellen en kan op basis van inzichten en werkmodellen werkhypotheses maken. Tacit knowledge wordt door nieuwe beschikbare kennisbronnen explicit knowledge, waardoor de deelnemer gefundeerd het bewegingsgedrag van cliënten positief kan beïnvloeden.

Dag 1 
De deelnemers starten met een inleiding in de neurowetenschappen; neurowetenschappelijke ontwikkelingsmodellen en concepten van het brein (prenataal en postnataal)worden besproken. Mythes en feiten rondom het zich ontwikkelende brein worden op basis van wetenschappelijk onderzoek inzichtelijk gemaakt.
De deelnemer krijgt daarnaast inzicht in de zintuiglijke prikkelverwerking in de hersenen. De vertaalslag van deze kennis naar- en binnen het proces van diagnosticeren en behandelen wordt gemaakt

Dag 2
De tweede dag staat in het teken van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werking van het brein, de functie van spiegelneuronen en, in het tweede deel van de dag, het unieke brein van cliënten met Autisme Spectrum Stoornissen. Tijdens de dag afsluiting worden vanuit deze wetenschappelijke inzichten en werkmodellen hypotheses geformuleerd ten aan zien van de keuze voor interventie strategieën om zo het behandelproces te kunnen onderbouwen.

Dag 3
Deze dag staat in het teken van motorisch leren en perceptuele ontwikkeling. Wat is er in het brein nodig om motorische handelingsplannen te kunnen bedenken, organiseren en uit te voeren? Waar kan het mis gaan in de ontwikkeling van de praxis en welke interventie strategieën sluiten daar het best op aan? De deelnemer kan het proces van de praxis ontwikkeling inzichtelijk maken en weloverwogen een keuze maken voor bestaande behandelstrategieën bij iedere individu/specifieke cliënt.

Dag 4
We eindigen de module met ontwikkelingsmodellen over het hogere bewustzijn en de relatie tussen breinwerking en taal.
Welke processen in het brein zijn betrokken bij aandacht regulatie, executieve functies?
De deelnemer kan op basis van neuropsychologische kennis de keuze voor interventie strategieën bij cliënten met neurologische ontwikkelingsstoornissen, of problemen met executieve functies meer gefundeerd onderbouwen.

Kennisleerlijn
  • Heeft inzicht in de neuro-wetenschappelijke denkmodellen en kan op basis van inzichten en werkmodellen werkhypotheses maken.
  • Fundeert het proces van klinisch redeneren op basis van actuele neuropsychologische kennis, inzichten en werkmodellen en kan zo zijn therapeutisch handelen legitimeren.
  • Kan het verwerkingsproces van zintuiglijke informatie in het zich ontwikkelende brein beschrijven en op basis van neuropsychologische concepten,inzichten en de relatie leggen tussen zintuiglijke prikkelverwerking, activatie en perceptie.
  • (Her)kent neuropsychologische concepten en theorieën over de werking van het brein van cliënten met ASS.
  • Kan de functie van de spiegelneuronen beschrijven en onderkent het belang van de kennis over de spiegelneuronen in het onderbouwen van begeleidingsstrategieën bij mensen met ASS.
  • Herkent de karakteristieke en soms extreme prikkelverwerking bij mensen met ASS en kan deze in verband brengen met een veranderde verwerking in het brein.
  • Kan benoemen welke brein structuren betrokken zijn bij het motorisch leren, het bedenken, organiseren en uitvoeren van bewegingen en deze kennis gebruiken in het legitimeren van te kiezen behandelstrategieën.
  • Beschrijft welke neuro-anatomische structuren betrokken zijn bij taalverwerking en taal productie.
  • Benoemt welke structuren van het brein betrokken zijn bij de ontwikkeling van executieve functies in het brein en kan met behulp van deze kennis begeleidingshypotheses onderbouwen.

Prijs

€ 840,- 

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

2024: 8 april, 13 mei, 10 juni en 1 juli

 

Lestijd(en)

9.00-14.00 uur

Deelnemers

Minimaal 10, maximaal 24

Docenten

John Bos, fysiotherapeut, neuropsycholoog en neurowetenschapper

Accreditatie

Oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten 18 punten.
Algemeen register fysiotherapeuten: beroepsgerelateerd 18 punten

Doelgroep(en)

Deze module sluit aan bij minimaal het HBO niveau van ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en logopedisten , andere disciplines zijn ook van harte welkom mits zij beschikken over voldoende neurologische basiskennis.