Opleidingen en studiedagen

Anders kijken naar HOREN!

Tijdens deze studiedag wordt ingegaan op het auditieve systeem en alle facetten ervan in het dagelijks functioneren. De cursist leert onderscheid te maken tussen fysiologische hoorproblemen en auditieve verwerkingsproblemen. Welke gevolgen hebben deze in het dagelijks leven? Welke interventie kan er worden toegepast? Wat kan mogelijk de relatie zijn met andere stoornissen zoals bijvoorbeeld ASS? 

We krijgen bij Anders Kijken naar Kinderen tijdens onze cursussen veel vragen over auditieve verwerkingsproblemen. Wat is er met deze kinderen aan de hand? Is er sprake van een hyperresponsiviteit voor geluid, hyperacusis, fonofobie, of zou het een vorm van autisme kunnen zijn? Welke rol speelt de omgeving en de context waarin het kind zich bevindt?
Wanneer stuur je door naar een audiologisch centrum of besluit je voor Sensorisch gerichte strategieën? Hoe worden de auditieve verwerkingsproblemen gediagnosticeerd en bij wie moet je zijn voor een goed onderzoek?

Als de problemen in kaart zijn gebracht ontstaat de vraag hoe we deze kinderen gaan begeleiden. Er zijn diverse auditieve luistertherapieën, maar is er evidentie over de werkzaamheid?
Doel van deze studiedag is wegwijs te worden in de problematiek en terminologie van auditieve verwerkingsproblemen. De bruikbaarste therapieën zullen worden besproken.

Onderzoeksleerlijn
  • Beschrijft de anatomie en de pathologie van het gehoor.
  • Geeft de manier waarop auditieve verwerkingsproblemen gediagnosticeerd worden weer.

Kennisleerlijn
  • Kan een audiogram lezen.
  • Definieert de termen Hyperacusis en Tinnitus.

Behandel en interventieleerlijn
  • Analyseert de Sensory Profile op auditieve vragen en beredeneert welke auditieve vragen uit de Sensory Profile relevant kunnen zijn in relatie tot (bewegings-) gedrag.
  • Stelt op basis van de SP en klinische observaties hypotheses over auditieve verwerking.
  • Relateert de auditieve verwerkingsproblemen aan (bewegings)gedrag.

Communicatieleerlijn
  • Kan ouders op basis van evidence gericht adviseren in begeleidingsstrategieën bij een auditieve zorgvraag en weet wat de meest effectieve interventies zijn (evidence en best practice).
  • Creëert auditief een waardevolle (therapeutische)omgeving.

Prijs

€ 175,-

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

23 november 2023

Lestijd(en)

10.00-16.00 uur

Deelnemers

Minimaal 10, maximaal 24

Docenten

Coen Windmeijer, klinisch fysicus

Accreditatie

Oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten (cursus ID 395534) 5 punten 
(Kinder)fysiotherapeuten kwaliteitshuis (cursus ID 469168) 5 punten algemeen vakinhoudelijk

Doelgroep(en)

Logopedisten
Ergotherapeuten
Kinderfysiotherapeuten
Andere belangstellenden