Opleidingen en studiedagen

Behandelmodule logopedie

Deze module bestaat uit 2 onderdelen; “de mond als integratiecentrum” en “behandelmodellen voor logopedische hulpvragen”. Beide onderdelen beslaan 2 dagen en kunnen samen, maar ook onafhankelijk van elkaar gevolgd worden.

Gedurende de 2-daagse module “de mond als integratiecentrum” gaan we nader in op de vele functies van de mond om het mondgedrag te begrijpen van de vele cliënten die we zien in de praktijk. De mond speelt een centrale rol in veel verschillende domeinen van de menselijke ontwikkeling. Ook na de kindertijd gebruiken wij als volwassenen onze mond onbewust om onze aandacht te richten, onszelf te reguleren of de afstemming van onze motoriek te begeleiden. De sensorische en motorische ontwikkeling van de mond wordt besproken in relatie tot de ontwikkeling van dagelijkse functies als eten/drinken, aandacht, spraak, taal en communicatie, emotionele ontwikkeling en de gezondheid en de mogelijke problemen die hieruit voort kunnen komen in dagelijkse functies als eten/drinken, communicatie, emotionele ontwikkeling en de gezondheid. In deze cursus wordt ook gewerkt met casuïstiek. Aan de deelnemers wordt gevraagd gedurende deze twee dagen steeds te reflecteren op een eigen cliënt. Aan het einde van deze module leidt dit tot een beter beeld en een holistisch behandelplan voor deze cliënt met de individuele problematiek. Indien er toestemming is gegeven door de cliënt of diens ouders/verzorgers, kunnen ook videobeelden getoond worden die kunnen bijdragen aan het leerproces van de deelnemer(s). Doelen van de cursus zijn o.a.: • De deelnemer begrijpt welke rol de mond heeft binnen diverse dagelijkse functies en herkent de relatie tussen de gebruikte mondfuncties en de algehele ontwikkeling; • De deelnemer kent de ontwikkeling en het belang van mondverkennen op de ontwikkeling van diverse functies en relateert sensorische informatieverwerking en mogelijke problemen hierin aan mondverkennen en omgekeerd; • De deelnemer herkent het mondgedrag van de eigen cliënt, plaatst dit in relatie tot de ontwikkeling en kan bepalen of het ondersteunend of wenselijk is, of dat het schadelijk en ongewenst is; • De deelnemer zet sensorische variabelen in het mondgebied in, ter ondersteuning van de begeleiding van gezonde mondfuncties, spraakontwikkelingsproblemen en eet- en drinkproblemen. Het onderdeel ‘behandelmodellen voor logopedische hulpvragen” Werken met kinderen is altijd dynamisch, en dat hoort het ook te zijn. Er zijn talloze variabelen die invloed hebben op hoe het kind tot ontwikkeling en tot leren kan komen. Binnen de behandeling willen we proberen de variabelen zo te kaderen dat het kind informatie kan verwerken en erop kan reageren of ervan kan leren. Hiervoor kijken we naar mogelijkheden in de omgeving, de materialen/middelen, de interactie, onszelf en de andere mensen die betrokken zijn. In deze 2-daagse module geven we hiertoe een aanzet. We brengen de betrokken variabelen in kaart en bespreken hoe we hiermee kunnen 'spelen' om de cliënt steeds een stapje verder te brengen, of te kunnen helpen zich opnieuw te organiseren om zelf verder te kunnen. Algemene behandelprincipes worden besproken in relatie tot: • actieve participatie • aangepaste reactie • doelgerichte activiteit allen over logopedische hulpvragen en dagelijks functioneren. Dit wordt gekoppeld aan het kwadrantenmodel van Winnie Dunn over modulatie van sensorische informatie, en het methodisch handelingsplan. Hierbij wordt gedetailleerd ingegaan op 3 specifieke behandelmodellen: “A-SECRET” (Lucy Miller) het ‘Zintuiglijk Activiteiten Programma” (Patricia & Julia Wilbarger) en het “Matrixmodel” (Sheila Frick, Patricia Oetter, Eileen Richter). Deze worden geïmplementeerd binnen het “methodisch handelingsplan” van cursusinstituut ‘Anders Kijken naar Kinderen’. In deze cursus wordt ook gewerkt met casuïstiek. Aan de deelnemers wordt gevraagd gedurende deze twee dagen steeds te reflecteren op een eigen cliënt. Aan het einde van deze module leidt dit tot een beter beeld en een holistisch behandelplan voor deze cliënt met de individuele problematiek. Indien er toestemming is gegeven door de cliënt of diens ouders/verzorgers, kunnen ook videobeelden getoond worden die kunnen bijdragen aan het leerproces van de deelnemer(s). Doelen van de cursus zijn o.a.: • De deelnemer stelt een behandelplan op voor de eigen cliënt binnen het model voor het methodisch handelingsplan en onderkent het belang van actieve participatie en doelgerichte functionele activiteiten in de behandeling gerelateerd aan de hulpvraag; • De deelnemer past de nieuwe inzichten toe binnen het “Matrixmodel” en het “Zintuiglijk Activiteiten Programma” waarmee de behandeling op maat aangepast wordt aan de eigen individuele cliënt, binnen de eigen specifieke werksetting en de dagelijkse omgeving van de cliënt; • De deelnemer onderbouwt de hulpvraag van zijn/haar eigen cliënt in z’n totaliteit, in het kader van het model “A-SECRET” en stelt hypothesen op over de mogelijke samenhangen die er zijn, om het functioneren van de cliënt beter te kunnen begrijpen en hiermee op maat te kunnen begeleiden. De deelnemer leert hiermee achter het gedrag te kijken dat de cliënt vertoont en te helpen dit gedrag om te vormen tot meer aangepast gedrag binnen doelgerichte functies.

Prijs

€ 700,- voor 4 dagen en   350,00 voor 2 dagen 

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

de mond als integratiecentrum 22 en 23 januari 2025

Behandelmodellen voor logopedische hulpvragen 13 en 14 februari 2025

Lestijd(en)

9.30-16.30 uur

Deelnemers

Minimaal 10, maximaal 20

Docenten

Karin Brinkmann

Accreditatie

Logopedisten (cursus ID 464828) 12 punten per twee dagen

Toetsing:
Voorwaarde voor de uitgifte van het certificaat is de aanwezigheid op alle cursusdagen van het betreffende onderdeel van deze cursus. AKK draagt zorg voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module is geaccrediteerd.

Doelgroep(en)

Logopedisten

Voorkennis

Deelnemers aan deze cursus moeten de basismodule voor logopedisten hebben gevolgd en bekend zijn met de basisprincipes van de sensorische informatieverwerking gerelateerd aan het logopedisch klinisch redeneren.

Tags: