Opleidingen en studiedagen

Anders Kijken naar Kritische eters

Wil je weten hoe je, door anders te kijken, kritisch etende kinderen beter kunt begeleiden/ behandelen? Ben je benieuwd naar de relatie tussen zintuigen Sensorische Informatieverwerking en eten en drinken? Wil je meer weten over de vraag waarom sommige kinderen kritische eters zijn? Zeg jij ja tegen theoretische diepgang en onderbouwing en wil je gericht kunnen doorverwijzen? Wil jij je kunnen onderscheiden met jouw praktijk door te werken met uitgebreide professionele materialen en werkbladen? Dan ben je welkom op de cursus “Anders Kijken naar Kritische Eters” Een unieke samenwerking tussen de (kinder)diëtisten en therapeuten. Laat je verrassen door het Anders Kijken!

Samen met de Kinder(di)eetcreatie  hebben we deze module ontwikkeld rondom kritisch eetgedrag. De Kinder(di)eetcreatie ontwikkelt methoden en spelmateriaal voor het begeleiden van kinderen met een diëtistische hulpvraag. Het materiaal daagt uit, enthousiasmeert en speelt in op de belevingswereld en nieuwsgierigheid van kinderen. De methodiek Kritische eters is, waar mogelijk, evidence based onderbouwd. Dit gecombineerd met ruime werkervaring heeft een complete methode opgeleverd die goed toepasbaar is in de praktijk van de (kinder)diëtist.

Eten is één van de meest belangrijke, maar ook complexe vaardigheden die kinderen moeten leren. Doordat eten zo complex is, zijn eetstoornissen en eetproblemen bij kinderen veel voorkomend. Geschat wordt dat bijna de helft van de kinderen voor de basisschoolleeftijd problemen heeft met eten. (Kinder)diëtisten krijgen in de praktijk steeds meer kinderen aangemeld waarbij de problemen verder strekken dan een afgestemde calorie-inname, gezonde eetpatronen, afvallen of aankomen. Kinderen zijn kieskeurig ten aanzien van smaak, temperatuur, geur of de structuur van voeding. In de begeleiding van deze kinderen krijgen diëtisten steeds meer vragen over de relatie tussen prikkelverwerking en eten en drinken. Na het afronden van de praktische en theoretisch onderbouwde cursus kun je de volgende dag in je praktijk al aan de slag met de informatie en materialen.

Deze module in eerste instantie voor (kinder)diëtisten. In een 3-daagse module analyseren de diëtisten kritisch eetgedrag vanuit een zintuiglijk perspectief, wordt kennis over de zintuigen en het proces van prikkelverwerking verwerkt in de keuze voor een begeleidingsstrategie die past bij het kind in zijn omgeving (thuis, instelling, ziekenhuis).

De module kan ook gevolgd worden zonder gebruik te maken van de methodiek van de Kinder (di)eetcreatie. Wij zorgen ervoor dat er materiaal aanwezig is zodat iedereen mee kan doen.

Onderzoeksleerlijn
 • Kan de eetdrink situatie analyseren op materiaalfactoren, kindfactoren, interactie en omgevingsfactoren en kan deze relateren aan prikkelverwerking.
 • Kent de neuropsychologische onderbouwing in het proces van sensorische informatieverwerking.
 • Kent het kwadrantenmodel van W.Dunn.
 • Herkent (mond)motorische problemen in relatie tot voedselverwerking en kan waar nodig gericht doorverwijzen en voedingsadviezen aanpassen.
 • Analyseert de voedingsgewoonten en beredeneert of- en op welke manier de zintuigen en de prikkelverwerking een rol spelen in de voedingsintake.
 • Onderzoekt de factoren die van invloed zijn op het kritische eet gedrag
 • Maakt een sensorisch eet/drink profiel.
 • Doet onderzoek naar kritische eetgedrag en kan vanuit verschillende referentiekaders (waaronder die van de Sensorische Informatieverwerking) hypotheses vormen over de te kiezen begeleidingsstrategie(en).
 • Gebruikt en verwerkt de intakelijst voor de diëtist met betrekking tot sensorische informatieverwerkingsproblemen in relatie tot voeding en eetgedrag.

Kennisleerlijn
 • Relateert het proces van sensorische informatieverwerking  aan voeding en voedingsproblemen.
 • Past de kennis over de zintuigen en het proces van prikkelverwerking toe in het maken  van keuzes in  het proces van klinisch redeneren.
 • Herkent kritisch eetgedrag  gerelateerd aan Autisme Spectrum Stoornissen
 • Beschrijft de verschillende zintuigen, hun functie in het proces van eten en drinken voeding en voedingsverwerking.
 • Beschrijft de relatie tussen zintuigen, activatie en eten en drinken.
 • Herkent en onderkent “rode vlaggen” en weet wanneer andere specialisten/experts betrokken moeten worden.

Behandel en interventieleerlijn
 • Stemt de keuze voor eten en drinken af op het sensorisch profiel van het kind.
 • Relateert het kritische eten aan gedrag en/of pedagogische aspecten en kan waar nodig gericht doorverwijzen.
 • Maakt gebruik van de methode kritisch eten om ouders en kinderen meer inzicht te geven in wat het kind nodig heeft voor een gezonde en plezierige voedingsintake.
 • Relateert sensorische informatieverwerking aan eten en drinken en kan de voedingssituatie afstemmen op het sensorische profiel van het kind.
 • Beredeneert kritisch of een behandelinsteek vanuit de zintuigen en de prikkelverwerking wenselijk is.
 • Hanteert  functionele en participatiegerichte behandeldoelstellingen.
 • Past het Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP) zo toe dat participatie in eet en drinkactiviteiten wordt voorbereid of ondersteund.
 • Kent het matrix model en kan dit toepassen in de eet/drinksituatie.
 • Kent de methode van de Kinder(di)eetcreatie en kan deze toepassen bij kritisch eetgedrag.

Communicatieleerlijn
 • Bespreekt met ouder(s) een passende begeleidingsstijl.
 • Legt ouders en het kind uit welke sensorische en andere factoren van invloed zijn op het kieskeurige eetgedrag.
 • Gebruikt de methode van de kinderdieetcreatie in de communicatie met het kind.
 • Werkt samen met ouders en het kind en kan de sensorische informatieverwerking voor hen toegankelijk maken.
 • Kan op basis van evidence of best-practice de gekozen begeleidingsstrategie onderbouwen en deze bespreken met ouders.

Prijs

€ 575,00

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Prijs exclusief

Excl. aanschaf methode en materialen van De Kinder(di)eetcreatie. Het aanschaffen van de methode van de di(eet)creatie is geen verplichting. Er is tijdens de module materiaal beschikbaar. 
Kosten voor een abonnement van De Kinder(di)eetcreatie en methode Kritische Eters (optioneel na het volgen van deze cursus):

 • Abonnement: De Kinder(di)eetcreatie €50,- per kalenderjaar.
 • Methode: Kritische eters van De Kinder(di)eetcreatie € 595,-.

Bij aanschaf tijdens cursus krijg je een startpakket met werkbladen voor 5 kinderen gratis. Algemene voorwaarden m.b.t. het abonnement en aanschaf van de methode kunnen worden opgevraagd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijdens de cursus zijn deze en de materialen in te zien.. Algemene voorwaarden m.b.t. lidmaatschap en aanschaf methode kunnen worden opgevraagd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie over deze methode www.kinderdieetcreatie.nl.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

7 en 8 januari en 6 februari 2025

Lestijd(en)

9.00-16.00 uur

Deelnemers

Minimaal 12, maximaal 18

Docenten

Anita van Eeden, logopedist, kinderrevalidatie Delft
Daniëlle Feenema en Katinka de Nennie, kinderdiëtisten van De Kinder(di)eetcreatie

Accreditatie

Kinderdiëtisten (cursus ID 414524) 17,5 punten

Toetsing

 • De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname bij een aanwezigheid van alle dagdelen en het uitwerken van de opdrachten die bij deze module horen.

Doelgroep(en)

Kinderdiëtisten

Didactische werkwijze

 • Interactieve colleges: De kennis gerelateerde lessen zullen in college vorm gegeven worden waarbij kennis en ervaring kunnen worden ingebracht vanuit de deelnemers waardoor de theorie meteen verwerkt kan worden in praktische casuïstiek vragen.
 • Werkcolleges: voor de verwerking van de theoretische kennis naar de praktijk wordt gekozen voor discussiegroepen, het uitwerken en bespreken van casuïstiek opdrachten en werkcolleges waarin we opdrachten in de groep uitwerken.
 • Thuisopdrachten; in deze module zijn opdrachten verwerkt die thuis kunnen worden voorbereid.

Tags: