Opleidingen en studiedagen

Masterclass: Slaapproblemen kansen vanuit zintuigen en de prikkelverwerking

Krijg jij in de praktijk ook regelmatig vragen over slaapproblemen? Vraag je je af of dit binnen je beroepsprofiel past, of je de ouders en het kind relevante interventie en ondersteuning kunt bieden? 
Slaapproblemen manifesteren zich weliswaar ’s nachts, maar kunnen een weerslag zijn op het functioneren overdag. We zien bij kinderen met uitdagingen in de sensorische informatieverwerking dikwijls slaapproblemen. Dat is niet verwonderlijk: prikkelverwerking staat rechtstreeks in verband met het arousal level en de balans tussen arousal- en slaperigheidssystemen bepaalt wanneer en hoe goed er geslapen wordt. In de afgelopen jaren is in toenemende mate duidelijk geworden dat er een sterke relatie bestaat tussen prikkelverwerking en slaap. 

Het betrekken van sensorische informatieverwerking als onderdeel van de behandeling van slaapproblemen wordt steeds meer toegepast, vooral bij kinderen met een verstandelijke beperking of pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
Sigrid Pillen (kinderarts, kinderneuroloog en somnoloog) en Inge Maters hebben een praktische meteen toepasbare module ontwikkeld in de vorm van een interactieve masterclass met inbreng van eigen casuïstiek. 
Je kunt na deze module een analyse maken van het slaapprobleem en beoordelen of de aanpak van dit probleem binnen je beroepscompetentie past. Je ondersteunt en begeleidt de ouders en het kind vanuit jouw vakgebied en weet wat je kunt betekenen in de regulatie ondersteuning overdag om zo de slaapproblemen ’s nachts aan te pakken. Je kent de “rode vlaggen” en weet wanneer je moet doorverwijzen naar slaapexperts. Je kent slaapfysiologische mechanismen en relateert de prikkelverwerking aan factoren die van invloed zijn op het slapen. Je optimaliseert de randvoorwaarden om tot een goede slaap te komen. 

De eerste 2 dagen staan in het teken van de normale slaapontwikkeling op de kinderleeftijd, de diagnostiek en behandeling van in- en doorslaapproblemen. Hierbij worden de mogelijkheden vanuit de sensorische informatieverwerking besproken, met aandacht voor grenzen van die mogelijkheden en hoe je deze grenzen met inzet van het netwerk rondom het kind en samenwerking met andere disciplines kunt verleggen. Twee intervisiemomenten in de maanden na de masterclass zorgen we ervoor dat de kennis daadwerkelijk laten landen in jouw dagelijkse praktijk en dat je een antwoord vindt op je casuïstiek vragen. Deze module gaat je echt verder helpen met de ondersteuning van kinderen met slaapproblemen!
 
Globale inhoud:
 
Dag 1

 • Normale slaapontwikkeling van 0 tot 18 jaar.
 • Slaapontwikkeling bij bijzondere kinderen: waar moet je rekening mee houden?
 • Diagnostiek van in- en doorslaapproblemen: vindt de oorzaken als basis voor de interventie.
 • Behandeling van in- en doorslaapproblemen tot 8 jaar: theorie, daarna aan de slag met casuïstiek.
 • Behandeling van in- en doorslaapproblemen vanaf 8 jaar: theorie, daarna aan de slag met casuïstiek.

Dag 2

 • Impact van slaapproblemen op de ouders en het gezin: hoe beïnvloedt dit de behandeling?
 • Casuïstiekbespreking slaapproblemen en het jong kind (Sigrid + Inge).
 • Nachtmerries en nachtangsten.
 • Hoofdbonken en andere ritmische bewegingen in de nacht.
 • Casuïstiekbespreking ouder kind.

Prijs

€ 600,-

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

2 april en 14 mei 2025

 

Lestijd(en)

10.30 - 17.00 uur

Deelnemers

Minimaal 10, maximaal 24

Docenten

Sigrid Pillen (kinderneuroloog, somnoloog)

Inge Maters (fysiotherapeut)

Accreditatie

Ergotherapeuten, logopedisten (cursus ID 45610) 16 punten
Kwaliteitshuis fysiotherapie: (cursus id 542583) beroepsgerelateerd algemeen fysiotherapeut 12 punten

Doelgroep(en)

Ergotherapeuten 
(Kinder)fysiotherapeuten 
Logopedisten 

Voorkennis

Deze masterclass is ontwikkeld voor therapeuten met een gedegen aantoonbare basisopleiding over zintuigen en prikkelverwerking. Oud cursisten van AKK krijgen voorrang bij het inschrijven op deze masterclass.