Opleidingen en studiedagen

Module sensorische informatieverwerking en autisme spectrum stoornissen

In de DSM5 worden de sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) beschreven. We kennen allemaal wel voorbeelden van kinderen met ASS  die zintuiglijke prikkels veel heftiger ervaren dan leeftijdsgenootjes of van kinderen die buitengewoon geboeid zijn door bepaalde zintuiglijke prikkels en zich er wellicht in verliezen. Kinderen en volwassenen met ASS verwerken sensorische prikkels en informatie op een unieke manier. Hierdoor kunnen misverstanden in de communicatie met de buitenwereld door ontstaan en wordt het gedrag niet altijd passend uitgelegd. In deze module wordt de verbinding gemaakt van theoretische denkconcepten naar praktische toepassingen. De sensorische kansen en kwetsbaarheden worden in kaart gebracht en passende interventie strategieën worden m.b.v. een methodisch handelingsplan individu specifiek uitgewerkt. Deze module is bestemd voor ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten die al een opleiding SI bij AKK hebben gevolgd. In de module wordt verwacht dat deelnemers gebruik kunnen maken van eigen casuïstiek. Deze 4 daagse verdiepingsmodule is voor therapeuten die minimaal een 10 daagse cursus van AKK hebben gevolgd.

Voor logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten biedt deze module de kans om kennis te maken met enerzijds de complexiteit van prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen en volwassenen met ASS en verschillende ontwikkelingsniveaus. Anderzijds  de kansen die zintuigen en prikkelverwerking kunnen bieden in de ondersteuning van het kind en zijn ouder(s) of begeleider(s) gerelateerd aan dagelijkse zorgvragen.

Kinderen en volwassenen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) verwerken sensorische prikkels en informatie op een unieke manier. Ze zijn (over)gevoelig voor prikkels of nemen ze juist minder waar dan anderen of allebei tegelijk. Daarnaast  zien we bij deze doelgroep uitzonderlijke zintuiglijke talenten, zoals zeer gedetailleerd kunnen waarnemen, beelden kunnen onthouden tot in de kleinste details of muziek kunnen reproduceren zonder muzikale achtergrond terwijl andere dingen in het dagelijks leven hun bijna onbegrijpelijk  lastig afgaan.  Het betekenis kunnen verlenen aan zintuiglijke prikkels blijkt soms lastig, of het begrip dat een prikkel in de ene context totaal iets anders betekent dan in de andere context. Prikkels worden moeilijker omgezet in handelingsplannen. Dit heeft meteen een impact op het dagelijks bewegend- en adaptief bewegend functioneren en beleven. Zintuigen liggen aan de basis van ieder handelen en beleven en maken aanpassing van het kind aan zijn omgeving mogelijk.  In de DSM-5 zijn de hypo-en hyperresponsiviteit voor het eerst als officiële subcriteria bij ASS onderkend en beschreven.

Het in kaart brengen van de zintuiglijke prikkelverwerking bij kinderen met ASS is niet zo eenvoudig en vraagt om een brede kijk op prikkelverwerking vanuit verschillende verklaringsmodellen. Door de prikkelverwerking goed in kaart te brengen kunnen interventiestrategieën op maat voor en met het kind en zijn ouders of begeleider(s) worden ontworpen.

Deze module wordt op basis van evidence aangestuurd en wordt ondersteund door talloze praktijkvoorbeelden vanuit de ruime ervaring van de deelnemers en docenten. Er wordt voortdurend een vertaalslag gemaakt naar interventie, wat de praktische waarde van deze module onderstreept.

Kennisleerlijn
 • Je kunt de zintuiglijke verwerking van extero-, proprio- en interosensorische informatie relateren aan het functioneren van  kinderen en volwassenen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).
 • Je relateert de zintuiglijke prikkelverwerking  van mensen met ASS aan (bewegings)gedrag.
 • Je benoemt en beschrijft de verschillende verklaringsmodellen en relateert deze aan het functioneren van de kinderen en volwassenen met ASS in het dagelijks leven.
 • Je herkent neuropsychologische, neurobiologische en cognitieve denkconcepten rondom ASS en vertaalt deze naar keuzes in de begeleiding en behandeling.
 • Je relateert beschikbare wetenschappelijk onderzoek aan keuzes in het therapeutisch handelen.
 • Je kent en herkent vroege ASS-markers (en zintuiglijke problemen) in de ontwikkeling van het kind.

Behandel en interventieleerlijn
 • Je analyseert (beeld)observaties, oudergesprek en oudervragenlijsten, vakgerelateerd onderzoek en brengt de zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden in de context van de activiteit in kaart en ontwerpt een passend therapeutisch begeleidingsplan.
 • Op basis van klinisch redeneren, theoretische evidentie en best practice stem je de therapeutische interventie mede af op het sensorische profiel van het kind of de volwassene.
 • Je integreert neuropsychologische inzichten en kennis over het brein in het therapeutisch begeleiden/behandelen.
 • Op  basis van de unieke zintuiglijke prikkelervaringen en verwerkingsstrategieën maak je de vertaalslag naar het ontwerpen van een therapie of methodisch begeleidingsplan en onderbouwt je keuze.
 • Je relateert sensomotorische problemen aan dagelijkse activiteiten.
 • Maakt een sensomotorisch kansen- en kwetsbaarhedenprofiel.
 • Maakt de vertaalslag van de behandelpraktijk naar participatie in het dagelijks leven.

Communicatieleerlijn
 • Je stemt de interactie zintuiglijk af op het persoonlijke profiel van het kind of de volwassene.
 • Je werkt samen met de ouders en/of verzorgers.

Prijs

€ 790,- 

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Prijs exclusief

Exclusief aanbevolen literatuur.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

12 maart, 21 maart, 9 april en 23 april 2024

 

12 september, 21 september, 1 november en 21 november 2023

Lestijd(en)

9.00-16.00 uur

Deelnemers

Minimaal 12, maximaal 24

Docenten

Dr. Ina van Berckelaer-Onnes; Emeritus Hoogleraar Orthopedagogiek
John Bos; Neuropsycholoog en fysiotherapeut
Miriam Hufen; ergotherapeut met Specialisatie Sensorische Informatieverwerking
Edwin Harms; fysiotherapeut en gecertificeerd coach
Lonneke Winters; logopedist
Robert de Hoog; fysiotherapeut

Accreditatie

(Kinder)fysiotherapeuten: register algemeen vakinhoudelijk en register kinderfysiotherapie (cursus ID 476402) 28 punten
Logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten (cursus ID 441142) 44 punten

Doelgroep(en)

(Kinder)fysiotherapeuten
Logopedisten
Oefentherapeuten
Ergotherapeuten