Voor diëtisten

Anders kijken naar muziektherapie; kansen vanuit de zintuigen en prikkelverwerking!

Ben je nieuwsgierig hoe je je werk als muziektherapeut kunt verrijken met kennis en vaardigheden uit de zintuigen en prikkelverwerking? Kom dan naar deze speciaal voor jullie ontwikkelde introductiedag. Laat je prikkelen en ontdek de extra mogelijkheden die je als muziektherapeut hebt en die je werk nog mooier maken. 

Anders kijken naar muziektherapie; kansen en kwetsbaarheden vanuit zintuigen en prikkelverwerking

Ben je op zoek naar een praktische cursus over zintuigen en de basiskennis van de Sensorische Informatieverwerking (SI) die specifiek voor muziektherapeuten ontwikkeld is? Dan is deze module wellicht iets voor jou. Na deze 4-daagse cursus weet je meer over Sensorische Informatieverwerking en kijk je met deze kennis anders naar muziektherapie en het soms lastige of moeilijk te interpreteren van gedrag van je cliënt. 

ANDERS KIJKEN NAAR KRITISCH EETGEDRAG BIJ KINDEREN MET ASS

Kinderen met ASS hebben dikwijls een bijzondere prikkelverwerking die zijn weerslag kan hebben op het eetgedrag van kinderen. De praktijk leert dat het in kaart brengen van de zintuiglijke prikkel verwerking bij kinderen met ASS vraagt om een brede, wellicht andere, kijk op prikkelverwerking en daaruit voortvloeiend (eet)gedrag. Zintuiglijke prikkels kunnen als overweldigend worden ervaren of bepaalde zintuiglijke prikkels worden totaal niet opgemerkt. 
Tijdens deze driedaagse module worden de zintuiglijke verwerkingsproblemen in relatie tot eten en drinken vanuit een breed referentiekader uitgewerkt. Enerzijds worden sensorische modulatieproblemen (hyper- en hyporesponsiviteit) vanuit een neuropsychologisch referentiekader besproken, Daarnaast worden cognitieve verklaringsmodellen besproken (Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies) en gerelateerd aan problemen rondom eten en drinken.

Tags:
Anders Kijken naar Kritische eters

Wil je weten hoe je, door anders te kijken, kritisch etende kinderen beter kunt begeleiden/ behandelen? Ben je benieuwd naar de relatie tussen zintuigen Sensorische Informatieverwerking en eten en drinken? Wil je meer weten over de vraag waarom sommige kinderen kritische eters zijn? Zeg jij ja tegen theoretische diepgang en onderbouwing en wil je gericht kunnen doorverwijzen? Wil jij je kunnen onderscheiden met jouw praktijk door te werken met uitgebreide professionele materialen en werkbladen? Dan ben je welkom op de cursus “Anders Kijken naar Kritische Eters” Een unieke samenwerking tussen de (kinder)diëtisten en therapeuten. Laat je verrassen door het Anders Kijken!

Samen met de Kinder(di)eetcreatie  hebben we deze module ontwikkeld rondom kritisch eetgedrag. De Kinder(di)eetcreatie ontwikkelt methoden en spelmateriaal voor het begeleiden van kinderen met een diëtistische hulpvraag. Het materiaal daagt uit, enthousiasmeert en speelt in op de belevingswereld en nieuwsgierigheid van kinderen. De methodiek Kritische eters is, waar mogelijk, evidence based onderbouwd. Dit gecombineerd met ruime werkervaring heeft een complete methode opgeleverd die goed toepasbaar is in de praktijk van de (kinder)diëtist.

Tags: