Opleidingen en studiedagen

Anders kijken naar kritisch eetgedrag bij kinderen met ass

Kinderen met ASS hebben dikwijls een bijzondere prikkelverwerking die zijn weerslag kan hebben op het eetgedrag van kinderen. De praktijk leert dat het in kaart brengen van de zintuiglijke prikkel verwerking bij kinderen met ASS vraagt om een brede, wellicht andere, kijk op prikkelverwerking en daaruit voortvloeiend (eet)gedrag. Zintuiglijke prikkels kunnen als overweldigend worden ervaren of bepaalde zintuiglijke prikkels worden totaal niet opgemerkt. 
Tijdens deze driedaagse module worden de zintuiglijke verwerkingsproblemen in relatie tot eten en drinken vanuit een breed referentiekader uitgewerkt. Enerzijds worden sensorische modulatieproblemen (hyper- en hyporesponsiviteit) vanuit een neuropsychologisch referentiekader besproken, Daarnaast worden cognitieve verklaringsmodellen besproken (Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies) en gerelateerd aan problemen rondom eten en drinken.

Kinderen met een verminderde respons op zintuiglijke prikkels nemen bijvoorbeeld honger en een verzadigingsgevoel niet waar en voelen niet goed hoe ze eten veilig kunnen verwerken. Kinderen met een (over)gevoeligheid voor prikkels kunnen zoveel last hebben van prikkels uit de omgeving, de smaak, geur en textuur van de voeding zelf dat ze zeer specifieke voedingsvoorkeuren opbouwen, voeding gaan vermijden en/of weigeren. Daarnaast zien we bij deze doelgroep uitzonderlijke zintuiglijke talenten, zoals super-gedetailleerd kunnen waarnemen, beelden kunnen onthouden tot in de kleinste details of muziek kunnen reproduceren zonder muzikale achtergrond terwijl andere dingen in het dagelijks leven hun bijna onbegrijpelijk lastig afgaan. Het betekenis kunnen verlenen aan zintuiglijke prikkels blijkt soms lastig of het begrip dat een prikkel in de ene context iets totaal anders betekent dan in de andere context.

Er zijn op dit moment nog weinig wetenschappelijke publicaties met betrekking tot kritisch eetgedrag en Autisme.  Het betreft een nog jong onderzoeksveld. De zintuiglijke problemen zijn voor het eerst opgenomen als sub-criterium in de DSM 5 waardoor er meer aandacht in het onderzoeksveld is voor deze problematiek, onderzoek en best practice. De cursus Anders Kijken naar eetgedrag bij ASS ondersteunt de diëtist in keuzes rondom diagnostiek en begeleiding. Na het afronden van de praktische en theoretisch onderbouwde cursus kun je de volgende dag in je praktijk al aan de slag met de informatie en materialen.

Na deze module kan je de kansen en kwetsbaarheden vanuit de prikkelverwerking en de cognitieve verklaringsmodellen Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies relateren aan zorgvragen die bij de (kinder)diëtist binnenkomen. In samenspraak met (waar mogelijk) het kind en de ouder(s) wordt vanuit evidence en best-practise toegewerkt naar een begeleidingsstrategie die past bij het kind in zijn omgeving (thuis, instelling, ziekenhuis). Deze module is alleen toegankelijk voor  (kinder)diëtisten die de module Anders Kijken naar kritische eters hebben gevolgd. De Kinder(di)eetcreatie heeft een bij deze module passende methodiek. De cursus kan ook gevolgd worden zonder gebruik te maken van deze methodiek. Wij zorgen ervoor dat er materiaal aanwezig is zodat u vrijblijvend kan kennismaken met deze methodiek.

Samenwerking tussen Anders Kijken naar Kinderen en de Kinder(di)eetcreatie
De cursus komt tot stand door de unieke samenwerking tussen Anders Kijken naar Kinderen en de Kinder(di)eetcreatie. Anders Kijken naar Kinderen verzorgd ruim 20 jaar opleidingen voor therapeuten, leerkrachten ouders, pedagogen en psychologen lezingen en studiedagen over Sensorische Informatieverwerking. De Kinder(di)eetcreatie ontwikkelt methoden en spelmateriaal voor het begeleiden van kinderen met een diëtistische hulpvraag. Het materiaal daagt uit, enthousiasmeert en speelt in op de belevingswereld en nieuwsgierigheid van kinderen. Dit is gecombineerd met ruime werkervaring en heeft een complete methode opgeleverd die goed toepasbaar is in de praktijk van de (kinder)diëtist.

Wil je weten hoe je, door anders te kijken, kinderen met ASS beter kunt begeleiden/ behandelen? Ben je benieuwd naar de relatie tussen Sensorische Informatieverwerking en eten en drinken? Wil je naast de kwetsbaarheden juist de kansen zien ten aanzien van prikkelverwerking een eten en drinken? Wil je meer weten over de cognitieve verklaringsmodellen (Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies) en neurobiologische verklaringsmodellen in relatie tot eet en drinkproblemen? Zeg jij ja tegen theoretische een gedegen onderbouwing en wil je gericht kunnen doorverwijzen en meer kunnen betekenen in de samenwerking met andere zorgprofessionals? Wil jij werken met deze methodiek met uitgebreide professionele materialen en werkbladen en je kunnen onderscheiden met jouw praktijk? Dan ben je welkom op de cursus “Anders Kijken naar kritisch eetgedrag bij ASS”.

Leerdoelen
De (kinder)diëtist:

  • Onderkent (mond)motorische problemen in relatie tot voedselverwerking en kan gericht doorverwijzen en voedingsadviezen aanpassen
  • Relateert sensorische informatieverwerking aan eten en drinken en kan de voedingssituatie afstemmen op het sensorische profiel van het kind
  • Herkent sensorische modulatieproblemen en de invloed op het eetgedrag
  • Relateert problemen in de ToM, Centrale coherentie en/of executieve functies aan het eten en drinken
  • Kent de methodiek kan deze toepassen
  • Brengt de kansen en kwetsbaarheden in kaart vanuit de zintuiglijke prikkelverwerking
  • Ondersteunt het kind en de ouder en creëert bij de context passende adviezen
  • Differentieert kritisch eetgedrag op basis van prikkelverwerking van pedagogische problemen
  • Herkent eetproblemen die gerelateerd zijn aan Autisme Spectrum Stoornissen, syndromen of somatische oorzaken

Onderwerpen

  • Sensorische informatieverwerking in relatie tot kritische eetgedrag
  • Het maken van een sensorisch kansen en kwetsbaarheden profiel rondom eten en drinken.
  • Onderzoeksinstrumenten zoals het ouder interview en voedingsanalyse, Intakelijst voor de diëtist met betrekking tot sensorische informatieverwerkingsproblemen, ToM, centrale coherentie en/of executieve functies in relatie tot voeding en eetgedrag
  • Kort bespreken van van kritisch eetgedrag:
            ◦ mond-motorische problemen
            ◦ somatische problemen (gezondheid, benauwdheid, tandvleesontsteking, nierproblemen)
            ◦ voedselverwerkingsproblemen zoals maag-darmproblemen
            ◦ de begeleidingsstijl in relatie tot eetgedrag
            ◦ angst of trauma
  •  Van theorie naar praktijk aan de hand van casussen, video-opnamen en thuisopdrachten.
  • De materialen van de Kinder(di)eetcreatie toepassen in de begeleiding van kinderen met eetproblemen
  • Multidisciplinaire samenwerking:. Wie heb je daarbij nodig en hoe en wanneer verwijs je door?

Werkvormen

  • Interactieve colleges: De kennis gerelateerde lessen zullen in college vorm gegeven worden waarbij kennis en ervaring kunnen worden ingebracht vanuit de deelnemers waardoor de theorie meteen verwerkt kan worden in praktische casuïstiek vragen.
  • Werkcolleges: voor de verwerking van de theoretische kennis naar de praktijk wordt gekozen voor discussiegroepen, het uitwerken en bespreken van casuïstiek opdrachten en werkcolleges waarin we opdrachten in de groep uitwerken.
  • Thuisopdrachten; in deze module zijn opdrachten verwerkt die thuis kunnen worden voorbereid.

Onderzoeksleerlijn
  • Kent de Sensory Profiles en kan de intake lijst kritische eters gebruiken in de onderzoeksfase
  • Maakt kansen en kwetsbaarheden profielen van het kind
  • Kan het 2-typical day interview, het Sensory History en Parent-Centered Interview afnemen voor de eet/drinksituatie en deze relateren aan de diëtistische zorgvraag
  • Kan de eet/drink situatie analyseren op materiaalfactoren, kindfactoren, interactie en omgevingsfactoren en deze relateren aan prikkelverwerking

Kennisleerlijn
  • Kan het proces van sensorische informatieverwerking relateren aan voeding en voedingsproblemen
  • Herkent de verschillende zintuigen en hun functie in het proces van eten en drinken voeding en voedingsverwerking
  • Beschrijft de relatie tussen zintuigen, activatie en eten en drinken
  • Kent de neuropsychologische onderbouwing in het proces van sensorische informatieverwerking
  • Kent het kwadrantenmodel van W. Dunn

Behandel en interventieleerlijn
  • Kan een methodisch begeleidingsplan opstellen
  • Heeft als uitgangspunt functionele en participatiegerichte behandeldoelstellingen
  • Kan een sensorisch waardevolle omgeving creëren in de eet/drink situatie
  • Past het Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP) zo toe dat participatie in eet en drinkactiviteiten wordt voorbereid of ondersteund
  • Kent het matrix model en kan dit toepassen in de eet/drinksituatie
  • Kent de methode van de Kinder(di)eetcreatie en kan deze toepassen bij kritisch eetgedrag

Communicatieleerlijn
  • Werkt samen met ouders en het kind en kan de sensorische informatieverwerking voor hen toegankelijk maken
  • Kan op basis van evidence of best-practice de gekozen begeleidingsstrategie onderbouwen en deze bespreken met ouders

Prijs

€ 595,00-

Prijs inclusief

Inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunches.

Prijs exclusief

Excl. aanschaf methode en materialen van de Kinder(di)eetcreatie. Het aanschaffen van de methode van de Kinderdi(eet)creatie is geen verplichting. Er is tijdens de module materiaal aanwezig.

Kosten abonnement van de Kinder(di)eetcreatie en methode Eetproblemen rondom autisme spectrum stoornis (optioneel na het volgen van deze cursus):
• Abonnement: De Kinder(di)eetcreatie €50,- per kalenderjaar.
• Methode: Eetproblemen bij kinderen met ASS € 445,00
Algemene voorwaarden m.b.t. lidmaatschap en aanschaf methode kunnen worden opgevraagd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijdens de cursus zijn deze in te zien.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

16 mei, 23 mei, 20 juni 2024

Lestijd(en)

9.30-16.30 uur

Deelnemers

Minimaal 12, maximaal 24

Docenten

Karin Brinkmann, logopediste
Katinka de Nennie, kinderdiëtist van de Kinder(di)eetcreatie

Accreditatie

17 punten voor diëtisten

Doelgroep(en)

(Kinder)diëtisten

Voorkennis

Voor (kinder)diëtisten, geregistreerd in het Kwaliteitsregister, die de module Anders Kijken naar kritische eters reeds gevolg hebben. Werkervaring met kinderen vereist.

Tags: