Opleidingen en studiedagen

Inleiding sensorische informatie verwerking voor logopedisten

Ben je op zoek naar een praktische  inleidende cursus over zintuigen en de basiskennis van de prikkelverwerking die specifiek voor logopedisten ontwikkeld is en met name door logopedisten gegeven wordt? Dan is deze module wellicht een goede keuze. Deze compacte 4-daagse inleidende cursus vormt de  basis voor vervolg modules en studiedagen. Na deze cursus kun je bijvoorbeeld de module selectieve eters gebaseerd op de SOS feeding approach volgen en kun je aansluiten bij studiedagen van AKK.    Let OP: het uitrekenen, interpreteren, beoordelen van de Sensory Profile wordt niet behandeld, hiervoor geven we een aparte studiedag. Wij adviseren om de Sensory Profile vooraf te volgen als je deze vragenlijst nog niet kunt scoren en interpreteren. (Als je deze cursus volgt ontvang je €50,- korting op de Sensory Profile studiedag). 

Sensorische Informatieverwerking (S.I) is een samenspel tussen de hersenen en de zintuigen. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuigen en het brein goed met elkaar samenwerken. As et proces van prikkelverwerking niet goed verloopt kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen kunnen  opvallend druk, fel of emotioneel reageren op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk. Kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer- of intensievere prikkels nodig om te kunnen functioneren in het dagelijks leven. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de spraaktaal ontwikkeling van kinderen, het eten en drinken, de communicatie en interactie.  Het niet ontstaan van wederkerige communicatie, Articulatie problemen, kritisch eetgedrag, problemen met niet- of niet vloeiend spreken, extreem hand/mondcontact, kunnen een oorzaak hebben in een problematische of atypische sensorische informatie verwerking. Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn in de zintuigen  worden sensorische informatieverwerkingsproblemen niet altijd herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren. In deze cursus worden naast de kwetsbaarheden ook de kansen vanuit de sensorische informatieverwerking besproken. 

Onderzoeksleerlijn
 • Overweegt of de prikkelverwerking van invloed kan zijn op de logopedische zorgvraag
 • Motiveert en onderbouwt welke onderzoeksinstrumenten gebruikt worden om de prikkelverwerking in kaart te brengen.
 • Hanteert het ‘Matrixmodel’, het ‘Kwadrantenmodel’ van W. Dunn en het zintuiglijk activiteiten programma in het analyseproces
 • Past de ‘Sensory Profile’ toe (een gestandaardiseerde en genormeerde oudervragenlijst) en kan deze relateren aan de logopedische zorgvraag. Let OP: het uitrekenen, interpreteren, beoordelen wordt niet uitgebreid behandeld, hiervoor geven we een aparte studiedag. In deze module wordt de praktische interpretatie naar de logopedische zorgvraag behandeld. We adviseren om de Sensory Profile vooraf te volgen. 

Kennisleerlijn
 • Beschrijft het proces van sensorische informatieverwerking. Verbreedt de kennis over de zintuigen en beschrijft hoe het verwerkingsproces tussen de zintuigen en het brein verloopt.
 • Breidt op basis van evidentie, wetenschappelijke publicaties en theoretische concepten kennis uit over de zintuigen en sensorische informatieverwerking in relatie tot logopedische zorgvragen.
 • Kent de prikkelverwerkingsproblemen zoals deze omschreven zijn in de DSM 5 als sub criteria bij Autisme spectrum stoornissen.
 • Kent syndroom gerelateerde atypische sensorische ontwikkelingen.

Behandel en interventieleerlijn
 • Implementeert de zintuigen en de sensorische informatieverwerking in het logopedisch handelen.
 • Kent het model A-SECRET, en kan deze toepassen in de logopedische interventie.
 • Creëert een sensorisch waardevolle omgeving en stemt de zintuiglijke input af voor een optimale activatie, communicatie, interactie, taal, eten en drinken en ondersteunt hiermee de participatie van het kind in het dagelijks leven.

Communicatieleerlijn
 • Beschrijft de sensorisch gerelateerde kansen en kwetsbaarheden gerelateerd aan de logopedische zorgvraag en rapporteert dit in een verslag.
 • Benoemt en onderzoekt samen met ouder(s) en waar mogelijk het kind, kansen en kwetsbaarheden bezien vanuit de omgeving, interactie, materiaal en middelen en het kind zelf in het behandel- en begeleidingsproces en draagt deze over aan ouders.
 • Ondersteunt ouders preventief bij een atypische ontwikkeling, syndromen of beperkingen door de prikkelverwerking mee te nemen in de logopedische interventies en daardoor een optimale participatie mogelijk te maken.

Prijs

€ 790,-

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal koffie/thee en lunch.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

25 en 26 mei, 19 juni en 28 juni.

 

19 en 20 januari, 30 januari en 14 februari (VOL)
Informeer eventueel naar incompany mogelijkheden.

Lestijd(en)

9.30-16.30 uur

Deelnemers

Minimaal 12, maximaal 24

Docenten

Karin Brinkmann, logopedist
John Bos, neuropsycholoog

Accreditatie

Logopedisten (cursus ID 369830) 35 punten

Doelgroep(en)

Logopedisten

Tags: