Opleidingen en studiedagen

Inleiding sensorische informatie verwerking voor logopedisten

Ben je op zoek naar een praktische cursus over de relatie tussen de zintuigen, de prikkelverwerking en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, spraak, taal, eten en drinken? Dan is deze module die specifiek voor logopedisten ontwikkeld is en met name door logopedisten gegeven wordt wellicht een goede keuze. Alle informatie wordt gedurende de hele cursus gekoppeld aan logopedische hulpvragen zodat de deelnemer een brede visie krijgt op ontwikkeling en functie.

Sensorische Informatieverwerking (S.I.) is een samenspel tussen de hersenen en de zintuigen. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuigen en het brein goed met elkaar samenwerken. Als het proces van prikkelverwerking niet goed verloopt kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen kunnen opvallend druk, fel of emotioneel reageren op prikkels die door anderen nauwelijks waargenomen worden. Ook het tegengestelde is mogelijk: kinderen ervaren prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer of intensievere prikkels nodig om te kunnen functioneren in het dagelijks leven. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de spraak- en taalontwikkeling van kinderen, de ontwikkeling van het eten en drinken, de communicatie en de interactie. Problemen in de ontwikkeling van wederkerige communicatie, spraak, taal, maar ook kritisch eetgedrag, problemen met niet- of niet vloeiend spreken, extreem hand/mondcontact, kunnen een oorzaak hebben in een problematische of atypische sensorische informatieverwerking. Omdat er vaak geen duidelijke fysieke oorzaken zijn in de zintuigen, worden sensorische informatieverwerkingsproblemen niet altijd herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren. In deze cursus worden naast de kwetsbaarheden ook de kansen vanuit de sensorische informatieverwerking besproken. Iedere persoon is immers uniek en heeft eigen mogelijkheden. Als we die kunnen benutten of inzetten tijdens de behandeling, helpen we onze cliënten in hun kracht te staan.

Deze compacte 4-daagse inleidende cursus vormt de basis voor diverse vervolgmodules en studiedagen. Na deze cursus kun je bijvoorbeeld de module ‘selectieve eters’ gebaseerd op de ‘SOS feeding approach’ volgen, de module ‘sensorische behandelmodellen voor logopedische hulpvragen’, of de module ‘de mond als integratiecentrum’. Ook kun je aansluiten bij andere modules en studiedagen van AKK.

Onderzoeksleerlijn

• Overweegt of de prikkelverwerking van invloed kan zijn op de logopedische zorgvraag;

• Motiveert en onderbouwt welke relatie er kan bestaan tussen logopedische observaties, testresultaten en de prikkelverwerking;

• Hanteert het ‘Kwadrantenmodel’ van Winnie Dunn in het analyseproces;

• Past de ‘Sensory Profile’ (een gestandaardiseerde en genormeerde oudervragenlijst) toe en kan deze relateren aan de logopedische zorgvraag. Let op: het uitrekenen, interpreteren, beoordelen wordt niet uitgebreid behandeld, hiervoor geven we een aparte studiedag. In deze module wordt de praktische interpretatie van de zintuigsecties naar de logopedische zorgvraag behandeld. We adviseren om de studiedag “Sensory Profile” voor- of achteraf te volgen voor een totaalbeeld en algehele interpretatie van deze oudervragenlijst.

Kennisleerlijn

• Beschrijft het proces van sensorische informatieverwerking. Verbreedt de kennis over de zintuigen en beschrijft hoe het verwerkingsproces tussen de zintuigen en het brein verloopt.

• Breidt op basis van evidentie, wetenschappelijke publicaties en theoretische concepten de kennis uit over de zintuigen en sensorische informatieverwerking in relatie tot logopedische zorgvragen.

• Kent de prikkelverwerkingsproblemen zoals deze omschreven zijn in de DSM 5 als sub-criteria bij Autisme Spectrum Stoornissen.

• Kent (syndroom-gerelateerde) atypische sensorische ontwikkelingen.

Behandel en interventieleerlijn

• Implementeert de zintuigen en de sensorische informatieverwerking in het logopedisch handelen.

• Kent het model A-SECRET, en kan deze toepassen in de logopedische interventie.

• Creëert een sensorisch waardevolle omgeving en stemt de zintuiglijke input af op de individuele cliënt voor een optimale activatie, communicatie, interactie, taal, eten en drinken en ondersteunt hiermee de participatie in het dagelijks leven.

Communicatieleerlijn

• Beschrijft de sensorisch gerelateerde kansen en kwetsbaarheden gerelateerd aan de logopedische zorgvraag en kan dit rapporteren in een verslag.

• Benoemt en onderzoekt samen met ouder(s), en waar mogelijk het kind, de kansen en kwetsbaarheden bezien vanuit de omgeving, interactie, materiaal en middelen en het kind zelf in het behandel- en begeleidingsproces en draagt deze over aan ouders.

• Ondersteunt ouders preventief bij een atypische ontwikkeling, syndromen of beperkingen door de prikkelverwerking mee te nemen in de logopedische interventies en daardoor een optimale participatie mogelijk te maken.

Prijs

€ 790,-

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal koffie/thee en lunch.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

13 en 14 november, 2 december en 13 januari 2025

Op verzoek wordt deze module éénmalig in België (omgeving Antwerpen gegeven)gegeven.  Inschrijven kan via de site ovv België. Vanwege de extra kosten berekenen wij een toeslag van 50 pp        De data zijn: 17 en 18 juni en 16 en 17 september 2024 

 

 

 


Informeer eventueel naar incompany mogelijkheden.

Lestijd(en)

9.30-16.30 uur

Deelnemers

Minimaal 12, maximaal 24

Docenten

Karin Brinkmann, logopedist
John Bos, neuropsycholoog

Accreditatie

Geaccrediteerd bij het NVLF met 24 punten (id 529200)

Doelgroep(en)

Logopedisten

Tags: