Opleidingen en studiedagen

Anders kijken naar selectieve eters

3 daagse module 'Anders kijken naar selectieve eters' Eten is een vaardigheid die je moet leren en ervaren, ouders spelen daarin een belangrijke rol. Het uiteindelijke doel van de interventie is om samen met de ouders meer variatie te krijgen in het eetpatroon en eten als een meer plezierige activiteit te kunnen ervaren en zo tot een goede voedingsintake te komen.

De 3 daagse module sluit aan op de inleidende basiscursus sensorische informatieverwerking voor logopedisten. De module is onder andere gebaseerd op de ideeën uit de methodisch opgebouwde, op evidentie aangestuurde methodiek, Sequential Oral Sensory (S.O.S.) Appraoch to feeding . Na deze module kun je:

  1. kritisch eetgedrag beschrijven.
  2. een sensori-motore analyse maken en deze relateren aan het kritisch eetgedrag.
  3. Zowel voor het individuele kind als ook in groepsverband interventie strategieën in samenspraak met ouders ontwerpen.
  4. de zintuiglijke en motorische kansen en kwetsbaarheden aan zorgvragen rondom kritisch eetgedrag onderzoeken.
  5. een sensori-motorische voedingsanalyse maken.
  6. ouders en kinderen ondersteunen in het verminderen van kritisch eetgedrag op een positieve, praktische en op basis van evidentie aangestuurde wijze.
  7. de begeleiding aan laten sluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Deze module richt zich op onderzoek en behandeling van kinderen met eetproblemen vanaf de start van vaste voeding. Eetstoornissen (anorexia, boulimia, obesitas) en slikstoornissen worden in deze module niet uitgewerkt.

Prijs

€ 595,00

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

20 en 21 november en 18 december 2024

Lestijd(en)

9.00-16.00 uur

Deelnemers

Minimaal 12, maximaal 22

Docenten

Anita van Eeden (preverbaal) logopedist 
Andrea Bottemanne (preverbaal) logopedist

Accreditatie

Logopedisten (cursus ID 491871) 18 punten

Certificaat
De deelnemer die de module afrondt ontvangt het AKK-certificaat met de vermelding van het aantal toegekende accreditatiepunten. AKK zorgt voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module geaccrediteerd is.

  • Voorwaarde voor de uitgifte van het certificaat is deelname aan de eindopdracht. Het gezamenlijk uitwerken van een eindopdracht en een bijbehorende presentatie. Als door omstandigheden de eindopdracht niet kan worden gerealiseerd binnen de cursus duur krijgt de cursist tot 1 jaar na de eerste dag van de module de mogelijkheid de opdrachten af te ronden. Alle gegevens met betrekking tot de planning en organisatie worden in het lesprogramma bekend gemaakt en worden daarnaast via de mail met de cursisten gedeeld en in de les besproken.
  • Als de deelnemer niet heeft deelgenomen aan een van de onderliggende opdrachten overlegt hij/zij zo spoedig mogelijk met de cursusleider en geeft een schriftelijke verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De toetsingscommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim en bericht de deelnemer hierover. Cursisten die een geldige reden hadden kunnen bij de eerstvolgende module de opdracht inhalen of een door de examencommissie vervangen opdracht voorgesteld krijgen. Voor cursisten die geen geldige reden hadden wordt wel een herkansing geboden maar deze zal tegen betaling plaatsvinden.

Doelgroep(en)

Logopedisten

Voorkennis

Deelnemers aan deze cursus hebben minimaal de 4 daagse module SI en logopedie bij AKK gevolgd, kennen de sensorische profielen en de behandelmatrixen en hebben ervaring in het behandelen en begeleiden van kinderen met eet-en drinkproblemen. Cursisten moeten tijdens de module de mogelijkheid hebben om een casus te uit te werken van een kind dat zij in behandeling hebben.

Tags: