Opleidingen en studiedagen

Tijdens deze studiedag leert u de ‘Sensory Profile’ gebruiken. Op basis van deze vragenlijst én uw klinische observaties worden sensorische profielen van kinderen opgesteld. Hiermee krijgt u een beter inzicht in de relatie tussen prikkelverwerking en het dagelijks functioneren van het kind. U kunt op basis hiervan weloverwogen keuzes maken voor de interventie en de begeleiding. Deze studiedag is geschikt voor logopedisten, ergotherapeuten en (kinder)fysiotherapeuten.

De Sensory Profile-NL is op dit moment de enige Nederlandse genormeerde sensorisch gerelateerde vragenlijst bestaande uit 125 items die door de ouders van een kind wordt ingevuld. De vragenlijst levert gestandaardiseerde scores op die de zintuiglijke domeinen waarin het kind verwerkingsproblemen laat zien in kaart brengt. Voor therapeuten ligt er de uitdaging om de scores vanuit de Sensory  Profile te interpreteren en te verwerken tot een sensorisch profiel. Op basis van de SP worden hypothese gevormd die in het proces van klinisch redeneren worden meegenomen.

Tijdens deze studiedag leert u de Sensory Profile vragenlijst te gebruiken als aanvullend onderzoeksinstrument voor gebruik in uw praktijk. Op basis van deze vragenlijst én uw vakgerelateerd onderzoek worden ondersteunende en belemmerende sensorische factoren in het dagelijks leven van het kind in kaart gebracht.
In de praktijk blijkt de interpretatie niet zo’n eenvoudige opgave. Een basiscursus SP is nodig om deze vragenlijst goed uit te kunnen werken, te interpreteren en te integreren binnen het therapeutisch handelen. Het denkkader voor de Sensory Profile is gebaseerd op het model van W. Dunn waarbij prikkelverwerking gerelateerd wordt aan participatie in het dagelijks leven. De therapeut kan met behulp van deze vragenlijst de belemmerende en ondersteunende sensorische factoren gerelateerd aan het functioneren van het kind en daarmee participatie in kaart brengen. De Sensory Profiles kunnen dienen als aanvullend onderzoeksinstrument in het therapeutisch onderzoeksproces van screening tot onderzoeks- en behandelhypotheses.

Senso-motorische informatieverwerking is altijd aan de functionele activiteit en doelgerichte zorgvragen gekoppeld. Het doel van therapeuten is om participatie van het kind te bevorderen en zo te ondersteunen dat het kind zich optimaal kan laten zien en ontwikkelen in het bewegend spelen, leren, mobiliteit, sociaal en maatschappelijk functioneren en de (zelf)verzorging en daardoor een optimale kwaliteit van leven heeft. Met behulp van de Sensory Profile, (klinische) observaties en vakgerelateerd therapeutisch onderzoek krijgt de therapeut een beter inzicht in de relatie tussen prikkelverwerking en het bewegend functioneren van het kind in het dagelijks leven. De zintuiglijke prikkelverwerking wordt gerelateerd aan activiteiten in het dagelijks leven zoals communicatie, (zelf)verzorging, eten en drinken en bewegend functioneren. Deze lijst wordt in de praktijk multidisciplinair en transdisiplinair ingezet.

Met behulp van de Sensory Profile, (klinische) observaties en onderzoek krijgt de therapeut een beter inzicht in de relatie tussen prikkelverwerking en het functioneren van het kind in het dagelijks leven en kan op basis daarvan weloverwogen keuzes maken in interventie, begeleiding en advisering. 
 
Doelen van de studiedag
De deelnemer:

  • kent de psychometrische eigenschappen van de  Sensory Profile vragenlijst
  • kan de vragenlijst scoren en de scores uitwerken op een score formulier
  • heeft inzicht in het theoretische denkkader dat ten grondslag ligt aan deze lijst
  • interpreteert de scores en relateert deze aan de hulpvraag
  • indiceert of verder onderzoek of doorverwijzing nodig is
  • maakt met behulp van de  de scores gerelateerd aan zijn klinische observaties een zintuiglijk profiel van het kind
  • formuleert en creëert  aan de hand van het sensorisch profiel behandel uitgangspunten  en adviseert in de begeleiding en behandeling
  • legt de relatie tussen sensorische informatieverwerking en participatie in het dagelijks leven (spelen, bewegen, communicatie, (zelf)verzorging, etc.)

Prijs

€ 185,- 

Prijs inclusief

SP-dag met zelf meegenomen vragenlijsten en scoreformulieren

Locatie

Oude Vest 91, Leiden

Datum

dinsdag 28 mei 2024

Deelnemers

Minimaal 12, maximaal 24

Docenten

Edwin Harms 

Accreditatie

Ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten (cursus ID 474385) 6 punten 
Kwaliteitshuis: Kinderfysiotherapeuten 6 punten en algemeen vakinhoudelijk (cursus ID 474385) 8 punten

Doelgroep(en)

Ergotherapeuten
(Kinder)fysiotherapeuten

Logopedisten

Voorkennis

De Nederlandse normeringen zijn najaar 2013 gepubliceerd in de vorm van een nieuwe handleiding en score formulieren. Deelnemers aan deze studiedag moeten over deze handleiding kunnen beschikken. De handleiding, de vragenlijsten en de scoreformulieren kunnen bij Pearson besteld worden.