Opleidingen en studiedagen

Anders kijken naar muziektherapie; kansen en kwetsbaarheden vanuit zintuigen en prikkelverwerking

Ben je op zoek naar een praktische cursus over zintuigen en de basiskennis van de Sensorische Informatieverwerking (SI) die specifiek voor muziektherapeuten ontwikkeld is? Dan is deze module wellicht iets voor jou. Na deze 4-daagse cursus weet je meer over Sensorische Informatieverwerking en kijk je met deze kennis anders naar muziektherapie en het soms lastige of moeilijk te interpreteren van gedrag van je cliënt. 

Sensorische Informatieverwerking is een samenspel tussen de hersenen en de zintuigen. De zintuiglijke prikkels worden omgezet in informatie die wordt verwerkt in de hersenen en wordt ook wel prikkelverwerking genoemd. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuigen en het brein goed met elkaar samenwerken. Als het proces van prikkelverwerking niet goed verloopt kunnen uiteenlopende problemen ontstaan. Iemand kan opvallend druk, fel of emotioneel reageren op prikkels die een ander nauwelijks waarneemt. Ook het tegengestelde is mogelijk. Je voelt prikkels nauwelijks en je hebt in vergelijking met anderen meer- of intensievere prikkels nodig om te kunnen functioneren in het dagelijks leven. 

De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen en cliënten met een beperking, in de regulatie van  alertheid, de communicatie en interactie.  Er is geen communicatie en interactie denkbaar zonder de zintuigen en zintuiglijke informatie verwerking. 

De kracht van muziek is dat door muziek verschillende zintuigen aangesproken worden, en dat muziek het brein in de breedste zin van het woord aanspreekt. Muziek kan activeren en rustig maken, raakt de emoties, verbindt mensen aan elkaar en kan een fijne belevenis zijn. Om de zintuiglijke kansen optimaal te benutten is kennis over de werking van de zintuigen en het proces van prikkelverwerking voor de muziektherapeut van grote meerwaarde. Je krijgt letterlijk extra instrumenten om met je client te werken.

Kennisleerlijn
  • (Her)kent de verschillende zintuigen en kan het proces van prikkelverwerking in het brein beschrijven.
  • Herkent bij het kind/de client kenmerken van modulatie problemen (hyperresponsiviteit en hyporesponsiviteit).
  • Benoemt de relatie tussen activatie, zintuigen, prikkelverwerking en gedrag en integreert deze kennis in het therapeutisch handelen.

Behandel en interventieleerlijn
  • Stemt in de interventie af op de activatie en alertheid van het kind, de client.
  • Herkent de activatie/alertheidsniveaus, brengt deze in kaart en stemt de muziektherapeutische af op wat gewenst is op dat moment. Muziektherapie kan zo een positieve invloed hebben op het dagelijks functioneren en het gedrag.
  • Verbetert de kwaliteit van leven door muziekgerichte zintuig gerelateerde interventies die afgestemd zijn op wat het kind/de client nodig heeft om zich prettig te voelen in zijn omgeving.
  • Beïnvloedt de regulatie van activatie en alertheid met behulp van muziektherapie.
  • Creëert tijdens de muziektherapie een sensorisch waardevolle omgeving.

Prijs

€ 750,-

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch tijdens de cursusdagen.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

19 juni, 24 juni, 5 september en 27 september 2024

Lestijd(en)

9.00-16.00 uur

Deelnemers

Minimaal 10, maximaal 18

Accreditatie

Geaccrediteerd register vaktherapie voor 28 punten

Doelgroep(en)

Muziektherapeuten