Opleidingen en studiedagen

Heb je al ervaring in het werken met de sensory profile vragenlijst en ben je benieuwd naar wat de SP2 je te bieden heeft en zoek je ondersteuning en feedback in relatie tot praktijkgerichte vragen? Dan ben je van harte welkom op deze kleinschalige studiedag. We gaan met elkaar aan het werk met casus gerichte vragen, de interpretatie van de SP en de vertaalslag naar de praktijk. NIEUW IN DEZE MODULE: we introduceren de nieuwe vragenlijst SPM-2!

Tijdens deze studiedag kan je alle vragen stellen die je tijdens het gebruik van de Sensory Profiles vragenlijsten hebt verzameld. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van casuïstiek De Sensory-Profile-NL is een op Nederlandse kinderen genormeerde vragenlijst die bestaat uit 125 items, die door de ouders van een kind wordt ingevuld.

Met de scores die deze lijst oplevert kan een zintuiglijk profiel van het kind worden gemaakt. In de praktijk blijkt de interpretatie en vertaalslag naar de praktijk niet zo’n eenvoudige opgave. We gaan ervan uit dat u al ervaring heeft met het uitwerken en scoren van de Sensory-Profile. U kunt van te voren de vragen de u heeft mailen, deze worden in de studiedag verwerkt. De middag staat in het teken van casuïstiek besprekingen.

Nodig
Wij leveren oefen materiaal aan voor de SPM-2.  De Nederlandse Sensory Profile handleiding, de vragenlijsten en de scoreformulieren moeten zelf worden aangeschaft. Deze kunt u bestellen bij Pearson.

Doel
De deelnemer:

  • Relateert de gegevens uit de vragenlijst aan de begeleidingsvragen van ouders en kind.
  • Kent de verschillen tussen de SP1 en de SP2
  • Formuleert mede op basis van de SP hypotheses  ten aanzien van begeleiding.
  • Maakt met behulp van scores uit de SP een zintuiglijk profiel van het kind en hanteert hierbij het kwadrantenmodel van Dunn.
  • Kent recent wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de SP.
  • Past de SP  toe en werkt deze uit bij specifieke doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met autisme of down syndroom.
  • Motiveert het gebruik van de SP in het onderzoeksproces.

We introduceren de SPM-2 en de toepasbaarheid in de klinische praktijk.

Er wordt geen aandacht besteed aan het uitrekenen van scores, de statistische kant van de SP en de basisuitleg van het model van Dunn. Dit wordt als basiskennis verondersteld.

Prijs

€ 185,- 

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

woensdag 12 juni 2024

 

Lestijd(en)

9.00-16.00 uur

Deelnemers

Minimaal 12, maximaal 24

Docenten

Miriam Hufen
Edwin Harms 

Accreditatie

Ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten (cursus ID 474385) 6 punten 
(Kinder)fysiotherapeuten aangesloten bij kwaliteitshuis (cursus ID 474385) 8 punten voorlopig algemeen vakinhoudelijk, voor het kinderfysiotherapie register 6 punten

Doelgroep(en)

Ergotherapeuten
Logopedisten
(Kinder)fysiotherapeuten