SI samen in beweging - symposium 9 november 2024

SI in beweging
Beste collega's,
Het is zover. Ons symposium staat weer gepland op 9 november! 
 
We hebben besloten om dit jaar een specifiek en aangepast programma te maken voor twee verschillende doelgroepen: zorgprofessionals en onderwijsprofessionals. Door dit onderscheid verwachten we een uitdagend en veelzijdig programma te bieden dat goed aan sluit bij de dagelijkse praktijk. 

Met veel trots presenteren we een zorgvuldig samengestelde programma.

De onderzoekswereld van zintuigen en sensorische informatieverwerking breidt snel uit en onthult veel onbekends. De hoeveelheid publicaties is enorm en bijna niet bij te houden. Onderzoeksmethoden ontwikkelen zich en leveren nieuwe kennis, informatie en inzichten op. Dit vereist onze flexibiliteit. We moeten durven loslaten wat inefficiënt blijkt en openstaan voor nieuwe inzichten. We moeten mee blijven bewegen, nieuwsgierig blijven, kritisch reflecteren op ons handelen en blijven leren en luisteren. Netwerken vormen waarin we elkaars expertise erkennen is essentieel om samen vooruit te gaan ten behoeve van ouders, kinderen en cliënten. Wij kiezen er vandaag bewust voor om de nadruk te leggen op de verbinding met de wetenschap en de vertaalslag naar de klinische praktijk te maken.

Anders Kijken naar Kinderen ontwikkelt zich continu om de band met de wetenschap te versterken en levenslang leren te bevorderen. Waar zijn kansen voor (evidence-based) begeleidingsstrategieën voor kinderen en volwassenen met prikkelverwerkingsproblemen? Hoe vertalen we wetenschappelijk onderzoek naar klinische praktijk? Hoe voorkomen we dat ouders, cliënten en begeleiders verdwalen in een gefragmenteerd therapieaanbod? Zijn onze inzichten nog actueel? Ons doel is om interdisciplinair en transdisciplinair samen te werken voor functionele zorg en ondersteuning bij praktische hulpvragen uit het dagelijks leven.

Je bent van harte welkom, want samen Anders te Kijken maakt prikkelverwerking  waardevol voor ons allemaal! 

Tip! Ga je programma A volgen en neem je een collega mee die programma B gaat volgen? Dan krijgen zij een korting van € 45,-. 

Locatie
Adelbert College
Deijlerweg 163
2241 AE Wassenaar

 

Kosten: € 245,- pp, inclusief koffie, thee en lunch

Accreditatie wordt aangevraagd voor ergotherapeuten, logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten en vaktherapeuten. SKJ accreditatie voor jeugd- en gezinsprofessionals wordt aangevraagd. Bij voldoende aanmelding van (jeugd)artsen kan er accreditatie worden aangevraagd.

Programma A

Voor zorgprofessionals en andere belangstellenden
08.45 - 09.30 uur
Ontvangst en registratie
Materialen- en informatiemarkt
09.30 - 09.45 uur
Opening en welkom
Miriam Hufen en André Rietman
09.45 - 10.45 uur
Nathan van der Stoep
Zien met je oren en horen met je ogen
10.45 - 11.00 uur
Djan van der Kraan
Je kunt meer dan je denkt
11.00 - 11.30 uur
Pauze
11.30 - 12.15 uur
Femke Krijger
Een evenwichtskunstenaar!
12.15 - 13.15 uur
Pauze
Materialen- en informatiemarkt
13.15 - 14.00 uur
Lotte Rappoldt en Willem Karsten
Misofonie; op naar een evidence-based interventie
14.00 - 15.00 uur
Jiska Peper
Prikkelverwerking en het ontwikkelende kinderbrein
15.00 - 15.30 uur
Pauze
15.30 - 16.15 uur
Anka Nieuwhof-Leppink
Anders kijken naar plasproblemen
16.15 - 16.45 uur
André Rietman en Chantal O’Dwyer
SI samen in beweging; wel zo (neuro)logisch?!

Programma B

Voor onderwijsprofessionals en iedereen die in het onderwijs of met (behandel)groepen werkt.
08.45 - 09.30 uur
Ontvangst en registratie
Materialen- en informatiemarkt
09.30 - 10.15 uur
Robert de Hoog en Sandra Stultiens
In een sensorisch waardevolle omgeving kom je tot groeien, èn bloeien! Deel 1
10.15 - 11.15 uur
Niels van Delden
Liever puur dan perfect; anders kijken naar gedrag
11.15 - 11.30 uur
Pauze
11.30 - 12.15 uur
Sven van Delden
Bewegen met (jonge) kinderen; dat kan veelzijdig en wellicht anders!
12.15 - 13.15 uur
Pauze
Materialen- en informatiemarkt
13.15 - 13.30 uur
Djan van der Kraan
Je kunt meer dan je denkt
13.30 - 14.30 uur
Robert de Hoog en Sandra Stultiens
In een sensorisch waardevolle omgeving kom je tot groeien èn bloeien! Deel 2
14.30 - 15.30 uur
Edwin Harms
Kijken naar kansen
15.30 - 15.45 uur
Pauze
15.45 - 16.45 uur
Jiska Peper
Anders kijken naar het puberbrein

Inschrijving voor het symposium SI samen in beweging
9 november 2024

 

Persoonlijke gegevens

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Factuuradres

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Indien u gebruik wilt maken van de Accreditatie punten dan kunt u hier uw BIG nummer invullen.

Kies een programma

Ik meld mij samen met mijn collega aan, die het andere programma gaat volgen en maak gebruik van € 45,- korting.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Miriam Hufen
Miriam Hufen
Miriam is ergotherapeut en heeft het cursusinstituut Anders Kijken naar Kinderen opgericht en dit samen met een fijn team professionals verder ontwikkeld.
André Rietman
André Rietman
André is opgeleid tot gz-psycholoog, neuropsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog en supervisor. Na elf jaar werken als ergotherapeut in de kinderpsychiatrie en de kinderrevalidatie is hij in 1997 overgestapt naar de neuropsychologie.
Nathan van der Stoep
Nathan van der Stoep
Nathan is klinisch neuropsycholoog en werkt bij de Universiteit Utrecht. Hij heeft meer dan 10 jaar onderzoeks- en onderwijservaring. Hij leidt het Multisensory Space Lab bij de afdeling Experimentele Psychologie en is betrokken bij vele nationale en internationale academische en klinische samenwerkingsverbanden.
Djan van der Kraan
Djan van der Kraan
Djan is 18 jaar oud en zit in 5 havo op het regulier middelbaar onderwijs. Djan is door een Septo Optische Dysplasie (SOD) blind vanaf zijn geboorte.
Femke Krijger
Femke Krijger
Femke heeft een erfelijke aandoening die haar zicht en gehoor in toenemende mate aantast (Usher syndroom). Ze heeft een prachtig innemend boek geschreven: de evenwichtskunstenaar.
Lotte Rappoldt
Lotte Rappoldt
Lotte Rappoldt (MSc) is PhD-kandidaat bij het Amsterdam UMC en Levvel (UvA).
Jiska Peper
Jiska Peper
Jiska Peper is psycholoog en hersenwetenschapper. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar hersenontwikkeling in de (pré)puberteit.
Anka Nieuwhof-Leppink
Anka Nieuwhof-Leppink
Anka begon als kinderverpleegkundige en ontwikkelde zich tot urotherapeut vanuit de interesse om kinderen met blaas-en darmproblematiek te helpen.
Chantal O’Dwyer
Chantal O’Dwyer
Chantal is kinderfysiotherapeut, docent bij AKK en stagiaire klinische neuropsychologie bij Kempenhaege. Chantal geeft lezingen en trainingen over zintuigen en prikkelverwerking.
Robert de Hoog
Robert de Hoog
Robert heeft zich als fysiotherapeut gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerking. Hij werkt als zelfstandige onder de naam Prikkelcoach, is docent bij Anders Kijken naar Kinderen en werkt als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise.
Niels van Delden
Niels van Delden
Niels van Delden is orthopedagoog, Floorplay-specialist en IMH specialist.
Sven van Delden
Sven van Delden
Sven is Docent MBO onderwijs sport en bewegen.
Sandra Stultiens-Houben
Sandra Stultiens-Houben
Sandra is Leerkracht en Autismespecialist. Ze werkt voor het Autisme Steunpunt in Eindhoven en ondersteunt o.a. leerkrachten en docenten in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs rondom hulpvragen bij leerlingen met autisme.
Edwin Harms
Edwin Harms
Edwin werkt als docent voor AKK, is fysiotherapeut en begeleidt als coach leerlingen in het (speciaal)onderwijs.
Willem Karsten
Willem Karsten
Willem Karsten is psychomotorisch therapeut bij Levvel, waar hij sinds anderhalf jaar betrokken is bij de behandeling van misofonie bij jongeren.