Opleidingen en studiedagen

We zijn blij met de nieuwe module 'Anders Kijken naar de vroege ontwikkeling voor gevorderden'. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor diegenen die bij ons al een basiscursus hebben gevolgd (zoals 'anders kijken naar sensorische informatieverwerking bij kinderen' of' (E)MB hoe SI jij het?') of elders een basiscursus hebben gevolgd en bij ons de vervolgopleiding 'verfris je kijk' hebben afgerond.

Ben je op zoek naar verdieping in het klinisch redeneren bij kinderen met prikkelverwerkingsproblemen tussen de 0-2 jaar? Dan is deze module wellicht een goede keuze. In deze module gaan we met behulp van casussen van A_Z dieper in op het onderzoek en de interventievragen bij deze doelgroep. We gaan hierbij uit van het bekende methodisch handelingsplan en tools uit onze basisopleidingen zodat je optimaal gebruik kunt maken van de al opgedane kennis en ervaring.

We richten ons op veel voorkomende hulpvragen zoals (motorische)onrust, slapen, regulatie, huilen en voeding. Met elkaar kijken we naar stresssignalen, stellen we hypotheses op en bedenken we  interventies zodat je ouders kunt ondersteunen in de begeleiding van hun kind.

Onderzoeksleerlijn
 • Maakt op basis van de Infant Toddler Sensory Profile (ITSP) een zintuiglijk kansen- en kwetsbaarheden profiel.
 • Observeert en onderzoekt het bewegingsgedrag in een functionele context, samen met de ouder(s).
 • Herkent stress-signalen bij het jonge kind en communiceert deze afgestemd op de ouders.
 • Herkent de regulatiestrategieën van het jonge kind  in de context.
 • Relateert disregulatie aan voedingsproblemen.
 • Kent de TSFI (test of sensory functions in infants) en de mogelijkheden van deze test.
 • Relateert resultaten uit kinderfysiotherapeutisch/kinderergotherapeutisch, logopedisch onderzoek aan de prikkelverwerking.
 • Analyseert of de problematiek gerelateerd is aan reflux, voedingsverwerking, slaapproblemen.
 • Kent Dunstan babytaal in relatie tot huilen.
 • Kent de SEPS ; een sensorisch gerelateerd onderzoek bij voedingsproblemen van het jonge kind.
 • Kent de vroegtijdige kenmerken van autisme en de relatie met prikkelverwerking.

Kennisleerlijn
 • Kent de definitie van sensorische informatieverwerking en de behandelvisie van AKK en beschrijft het verschil met “sensorische integratie therapie”.
 • Beschrijft de sensorische ontwikkeling in utero en en van 0-2 jaar en relateert deze aan de motorische ontwikkeling van het specifieke kind.
 • Beschrijft de ontwikkeling van de zintuigsystemen in relatie tot het zich ontwikkelende babybrein zowel voor als na de geboorte.
 • Kent de richtlijnen gastro-oesofageale reflux, excessief huilen, veilig slapen en preventie wiegendood, prematuur en dysmatuur geboren kinderen.
 • Kent de nieuwste inzichten m.b.t sensorische ontwikkeling van specifieke prematuur en dysmature kinderen.
 • Kent de begrippen zelfregulatie en co-regulatie.
 • Kent relatie tussen sensorische informatieverwerking en gehechtheid in de ouder-kind interactie.
 • Erkent het belang van de mogelijkheden van sensorische informatieverwerking in de regulatie, ouder-kind interactie en in de vroege ontwikkeling.
 • Kent de werking van de zintuigen en de verwerking van de zintuiglijke informatie in het baby en peuterbrein.
 • Weet wat er in de literatuur wordt geschreven over sensorische informatieverwerking en vroeg kinderlijke ontwikkeling.
 • Kent het DIR model en de bijbehorende ontwikkelingsfases volgens Greenspan.

Behandel en interventieleerlijn
 • Past het methodisch handelingsplan toe en beantwoordt de zorgvraag.
 • Ondersteunt ouders in afstemmen van zintuiglijke informatie op het profiel van het kind.
 • Relateert sensomotorische verwerking aan de normale en veranderde ontwikkeling.
 • Creëert een sensorisch waardevolle omgeving.
 • Past het matrixmodel toe in de behandeling.
 • Maakt een kritische keuze uit materialen en middelen op basis van evidentie en best practice, rekening houdend met bestaande richtlijnen.
 • Adviseert en ondersteunt ouders in de keuze voor modulatie/regulatie  strategieën o.a. m.b.v. het Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP).
 • Kent mogelijkheden en beschikbare evidentie voor het dragen van kinderen bij een normale en veranderde ontwikkeling.
 • Adviseert de ouders  conform bestaande richtlijnen  in de verschillende inbakermogelijkheden en -technieken en benoemt contra-indicaties.
 • Integreert kansen en kwetsbaarheden vanuit de  sensorische informatieverwerking in spelen, slapen, verzorging, eten/drinken, communicatie en dragen.
 • Stimuleert de ontwikkeling van het kind door de sensorische informatieverwerking te  relateren aan het bewegend functioneren.
 • Reguleert in samenspraak met ouders de activatie en aandacht om een adequate state voor communicatie, motorische ontwikkeling, eten en spelen te creeëren.
 • Ondersteunt een vroegtijdige preventie van ontwikkelingsproblematiek door het afstemmen van sensomotorische kansen en kwetsbaarheden op het profiel van het jonge kind.
 • Instrueert ouders in regulatiemogelijkheden en technieken.
 • Formuleert het evaluatieproces.

Communicatieleerlijn
 • Creëert de juiste context voor het anamnestisch gesprek.
 • Werkt respectvol samen met ouders en kind.
 • Formuleert samen met de ouder de doelstellingen voor de interventie en legt deze schriftelijk vast.
 • Anticipeert op de kwetsbaarheid van de jonge ouder-kind interactie in de communicatie.
 • Communiceert het profiel van het kind in relatie tot de zorgvraag in heldere bewoording met collega’s en ouders.
 • Ondersteunt ouders in het bedenken van strategieën om tegemoet te komen aan de sensorische behoeften van hun jonge kind.

Prijs

€1050,- 

Prijs inclusief

Cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Prijs exclusief

Exclusief verplichte literatuur, de boeken Infant Toddler Sensory Profile; handleiding, vragenlijsten en scoreformulieren (Pearson Assessment) en Leven met Sensaties; W. Dunn

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

15 september, 27 september, 11 oktober, 20 november en 6 december 2023.

4 juni, 18 juni, 2 juli, 9 september en 17 september 2024

 

Lestijd(en)

9.00-16.00 uur

 

Deelnemers

Minimaal 10, maximaal 22

Docenten

Chantal O’Dwyer, kinderfysiotherapeut
Eline Putters- Kuijpers, kinderfysiotherapeut
Sabine de Hoop, kinderfysiotherapeut en draagconsulent
John Bos, neuropsycholoog en fysiotherapeut
Natasja van Kollenburg, orthopedagoog
Fleur Sickinghe, logopedist

Accreditatie

Accreditatie voor ergotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten: 45 punten

Accreditatie voor kinderfysiotherapeuten (kwaliteitshuis) 35 punten

Doelgroep(en)

Ergotherapeuten
Logopedisten
Kinderfysiotherapeuten