Opleidingen en studiedagen

Studiedag Schoolcompanion

Deze studiedag is gericht op het kunnen gebruiken en interpreteren van de Sensory Profile school vragenlijst (Schoolcompagnion). Je kunt na deze studiedag deze lijst gebruiken als evaluatie-instrument in je praktijk.

De Schoolcompanion is een genormeerde vragenlijst van 62 vragen die door de leerkracht kunnen worden ingevuld. De antwoorden van de vragenlijst worden uiteengezet in kwadrantscores die richting geven in hoe de prikkelverwerking zich manifesteert op school. Deze lijst is een bruikbaar instrument gebleken in de ondersteuning van de leerkracht en de begeleiding van het kind op school. Samen met de leerkracht wordt gekeken naar de kansen en de kwetsbaarheden van het kind in de klas. Heeft de leerling meer begeleiding van de leerkracht nodig dan andere klasgenootjes omdat deze relevante informatie uit de zintuigen mist, is de leerling betrokken bij wat er in de klas gebeurt of is hij meer bezig met prikkels die op dat moment minder relevant zijn? Is hij gevoelig voor prikkels om hem heen en daardoor snel afgeleid?  Deze lijst helpt om met elkaar in gesprek te  gaan en de kansen in de begeleiding van het kind in de klas te bespreken. Tijdens deze studiedag worden de resultaten van de Sensory Profile en de Schoolvragenlijst vergeleken en besproken. 
 
Doelen
De therapeut:

  • Kan de schoolcompanion vragenlijst scoren en de scores uitwerken op een score formulier als onderdeel van het screeningsproces.
  • Analyseert en interpreteerd de waarde van de resulaten uit de vragenlijst in relatie tot de zorgvraag.
  • Maakt met behulp van de scores de kansen en kwetsbaarheden van het kind in het dagelijks functioneren op school inzichtelijk.
  • Kan de scores vanuit de SP (thuis domein)en de school companion (schooldomein)aan elkaar relateren.
  • Bespreekt naar aanleiding van de lijst op welke manier de zintuiglijke responsiviteit kan doorwerken in het gedrag en functioneren  van het kind in de groep.
  • Analyseert op welke manier binnen de klassensituatie kan worden afgestemd op wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Prijs

€ 175,- 

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch

Prijs exclusief

Inclusief een PDF met de Schoolvragenlijst en scoreformulieren.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

Datum volgt binnenkort

Lestijd(en)

9.00-16.00 uur

Deelnemers

Minimaal 12, maximaal 24

Docenten

Edwin Harms 
Miriam Hufen
Karin Brinkmann

Accreditatie

Wordt aangevraagd

Doelgroep(en)

Ergotherapeuten
Oefentherapeuten
(Kinder)fysiotherapeuten

Voorkennis

Ter voorbereiding van deze module wordt de schoolcompanion en een verkorte inleiding gestuurd. Deze moet door een leerkracht worden ingevuld en door de therapeut worden uitgewerkt. Iedere deelnemer neemt van hetzelfde kind een uitgewerkte en geïnterpreteerde SP (Sensory Profile) mee.